THÔNG BÁO

(Về việc nhận đơn phúc khảo HK2/2022-2023, lớp HCĐH 22HCB)

 

Trường thông báo nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi học kỳ 2/2022–2023, lớp HCĐH 22HCB (HK2) như sau:

·        Thời gian nhận đơn: từ ngày 05/10 đến 06/10/2023.

·        Lệ phí: 15.000đ / môn (Mẫu đơn trên website của phòng Khảo thí & ĐBCL).

·        Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng,  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP. HCM.

Lưu ý:

·        Dự kiến kết quả phúc khảo sẽ thông báo trước ngày 20/10/2023.

·        Trường hợp sinh viên khiếu nại điểm (do có sai sót, không có điểm …) cũng nộp đơn trong thời hạn trên.

·        Chỉ giải quyết khiếu nại điểm thi trong học kỳ hiện tại và trong thời gian quy định của đợt phúc khảo (các trường hợp sinh viên khiếu nại trễ hạn sẽ không được giải quyết).


Phòng Đào tạo