fit@hcmus

STUDENT SCIENTIFIC RESEARCH

Euréka Student Scientific Research Award
No. Project Student's name Advisor Prize Year
1 Kết hợp máy học và kiến thức y khoa nhận diện một số bất thường trên phim X-Quang ngực thẳng Nguyễn Đại Nghĩa
Lê Phạm Lan Anh
(Khoá 2019, Chương trình CNTN)
PGS. TS. Trần Minh Triết
ThS. Nguyễn Hải Đăng
Nhất 2023
2 Phân đoạn khối u não 3D hiệu quả sử dụng bộ tham số 2D đã huấn luyện trước với tích chập ACS Huỳnh Tấn Lực
Lê Thanh Danh
(Khoá 2019, Chương trình Tiên tiến)
PGS.TS. Trần Minh Triết
PGS.TS. Nguyễn Văn Tâm
Khuyến khích 2023
3 Mô hình tạo sinh cho thiết kế nội thất thông minh Lê Minh Hiển
Chu Chí Biên
(Khoá 2019, Chương trình CNTN)
TS. Lê Trung Nghĩa
PGS. TS. Trần Minh Triết
Khuyến khích 2023
4 Phát hiện bất thường dưới sự ảnh hưởng của thay đổi phân phối Cao Thiên Trí
(Khoá 2019, Chương trình Tiên tiến)
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình
PGS. TS. Guansong Pang
Khuyến khích 2023
5 Phát hiện hoán chuyển gương mặt dựa vào phân tích tập trung đặc trưng điểm mốc Nguyễn Nhật Minh Khôi
Huỳnh Ngô Trung Trực
(Khoá 2019, Chương trình CNTN)
ThS. Đỗ Trọng Lễ
PGS. TS. Trần Minh Triết
Khuyến khích 2023
6 Smart Interactive Retrieval of Visual Data via Semantic Understanding Hoàng Xuân Nhật
Nguyễn E Rô
(Khoá 2018, Chương trình Tiên tiến)
PGS.TS. Trần Minh Triết Nhất 2022
7 Context-based Object Segmentation and Applications Lê Minh Quân
Đoàn Phú Đức
(Khoá 2018, Chương trình CNTN)
PGS.TS. Trần Minh Triết
PGS.TS. Nguyễn Văn Tâm
Nhì 2022
8 3D Segmentation for Medical Analysis with Transformer Nguyễn Ngọc Anh Khoa
Nguyễn Trường Hải
(Khoá 2018, Chương trình Tiên tiến)
Ba 2022
9 Semi-supervised Organ Segmentation in 3D Volume with Mask-Propagation Refinement Phạm Minh Khôi
Nguyễn Hồ Thăng Long
(Khoá 2018, Chương trình CNTN)
PGS.TS. Trần Minh Triết Khuyến khích 2022
10 Phát hiện thông tin sai ngữ cảnh bằng phương pháp mô hình kết hợp Trần Quang Tiến
Trần Thanh Phúc
(Khoá 2018, Chương trình CNTN)
ThS. Trần Anh Duy
PGS.TS. Đặng Nguyễn Đức Tiến
Khuyến khích 2022
11 Traffic video event retrieval via text query Nguyễn Tiến Phát
Trần Lê Bá Thịnh
PGS.TS. Trần Minh Triết
PGS.TS. Nguyễn Văn Tâm
Nhất 2021
12 Traffic video event retrieval via text query Trần Vinh Hưng
Phạm Trọng Thắng
PGS.TS. Trần Minh Triết Nhì 2021
13 Bảo vệ tính riêng tư mặt người trong dữ liệu và nhúng thông tin thuộc tính Hồ Nguyễn Hải Tuấn PGS.TS. Trần Minh Triết Khuyến khích 2021
14 Intelligent annotation assistance with referring expression and video object segmentation Nguyễn Ngọc Minh Huy
Nguyễn Quang Thức
PGS.TS. Trần Minh Triết Khuyến khích 2021
15 Hệ thống ánh xạ thông tin con người thế giới thực vào môi trường ảo tích hợp tương tác đa người dùng Trần Đức Huy
Nguyễn Lê Sang
PGS.TS. Trần Minh Triết
ThS. Trần Ngọc Đạt Thành
Khuyến khích 2021
16 Công cụ và giải pháp để tích hợp, thu thập và phân tích dữ liệu truyền thông xã hội Nguyễn Quốc Vương
Lê Thành Công
PGS.TS Trần Minh Triết
ThS Nguyễn Hải Đăng
Nhì 2020
17 Hệ thống thực tế ảo hỗ trợ huấn luyện trực tuyến Huỳnh Viết Thám
Lê Công Luận
Nguyễn Mạnh Tiến
Đinh Trần Toản
PGS. TS. Trần Minh Triết
ThS. Trần Ngọc Đạt Thành
Ba 2020
18 Video Object Segmentation with Interactive Segmentation Trần Quốc Cường
Nguyễn Hy Hoài Loan
PGS. TS. Trần Minh Triết Ba 2020
19 Lifelog Moment Retrieval with Self-Attention based Joint Embedding Model Trang Trung Hoàng Phúc
Lê Hoàng An
Khuyến khích 2020
20 Medical Image Segmentation and Diagnosis Hoàng Trung Hiếu (CNTN 2015)
Tôn Thất Vĩnh (CNTN 2015)
PGS.TS Trần Minh Triết
GS Đỗ Ngọc Minh (UIUC)
Nhất 2019
21 Recognition in Unseen Domains: Domain Generalization and Its Applications Trương Thành Đạt (CNTN 2015)
Nguyễn Hải Triều (CNTN 2015)
PGS.TS Trần Minh Triết
PGS.TS Lưu Khoa
(University of Arkansas)
Nhì 2019
22 An Interactive Platform for Moment Retrieval from Activity Visual Lifelog Lê Nguyên Khang (CNTN 2015)
Nguyễn Diệu Hiền (CNTN 2015)
PGS.TS Trần Minh Triết Ba 2019
23 Phát sinh mô tả cho hình ảnh với cơ chế Attention kết hợp tăng cường thông tin khái niệm Võ Hồ Việt Khoa
Lương Quốc An
(Lớp CNTN, Khoa CNTT)
PGS.TS Trần Minh Triết Nhất 2018
24 Nhận dạng và truy vấn đối tượng ba chiều với Ring View và Neural Embedding Bùi Ngọc Minh
Đỗ Trọng Lễ
(Lớp CNTN, Khoa CNTT)
PGS.TS Trần Minh Triết Nhì 2018
25 Mô hình khử nhiễm bóng xương trong chẩn đoán bệnh trên ảnh X-quang phổi Huỳnh Minh Chương
Nguyễn Trung Hiếu
(Lớp CNTN, Khoa CNTT)
PGS.TS Trần Minh Triết Ba 2018
26 Pose guidance for human instance segmentation in video (Định hướng phân mảnh cá thể người trong video dựa trên thông tin tư thế người) Lê Tử Khiêm
Ninh Văn Tú
(Lớp APCS, Khoa CNTT)
PGS.TS Trần Minh Triết Ba 2018
27 SHub-Hệ sinh thái hỗ trợ phát triển môi trường giáo dục Nguyễn Đăng An (Khoa CNTT)
Huỳnh Ngọc Đỉnh (Khoa CNTT)
Nguyễn Quốc Thảo (Khoa CNTT)
Nguyễn Thị Phương Anh
(Trường ĐH Kinh tế-Luật)
Phạm Thị Quỳnh Giao
(Trường ĐH Kinh tế-Luật)
Khuyến khích 2018