Nhóm nghiên cứu về Bảo Mật và Pháp Chứng Đa Phương Tiện (Multimedia Forensics and Security), viết tắt là MFS Group, tập trung về lĩnh vực bảo mật và pháp chứng số trên dữ liệu đa phương tiện. Không chỉ bảo vệ con người khỏi các ứng dụng độc hại của trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), nhóm cũng hướng đến nghiên cứu cách thức sử dụng AI đúng cách để phục vụ cho con người.

Website

Chủ đề nghiên cứu

 • Multimedia forensics
 • Multimedia security
 • AI-generated media
 • Medical imaging
 • Applied deep learning and computer vision
 • Virtual/Mixed/Augmented Reality and Human-Computer Interaction

Nhân lực

Cố vấn

 • Prof. Isao Echizen, National Institute of Informatics, Japan
 • Prof. Akihiro Sugimoto, National Institute of Informatics, Japan
 • Assoc. Prof. Tam V. Nguyen, University of Dayton, U.S.A
 • Assoc. Prof. Tran Minh Triet, University of Science, VNU-HCMC, Vietnam

Thành viên

 • TS. Lê Trung Nghĩa (Trưởng nhóm)
 • Hoàng Trọng Vũ
 • Nguyễn Quang Bình

Thành viên liên kết

 • TS. Nguyễn Hồng Huy, National Institute of Informatics, Japan

Đề tài nghiên cứu tiêu biểu

 1. Developing a Natural Communication Solution with Deaf/Mute Individuals Using Natural and Visual Languages

  Đề tài được hỗ trợ bởi ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM (2022)

 2. Prevention from Automated Analysis Services with Object-Level Adversarial Examples

  Đề tài được hỗ trợ bởi Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), KAKENHI Grant (JP21K18023), Japan (2021-2022)

 3. Facial Privacy and Forensic in The Wild: Explainable End-to-End Networks for Multi-Face Anonymization and Multi-Face Forgery Detection

  Đề tài được hỗ trợ bởi Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), KAKENHI Grant (JP20K23355), Japan (2020-2021-2022)

Giải thưởng

 • Telecommunications Advancement Foundation Award

  • Telecom Interdisciplinary Research Award), 2023 (第38回電気通信普及財団賞(テレコム学際研究賞)特例表)
 • Video Instance Segmentation

  • Rank 3rd in DAVIS 2017 (DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation), CVPR 2017 (2017 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 21-26/07/2017, Hawaii, U.S.A.
  • Rank 6th in DAVIS 2018 (DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation), CVPR 2018 (2018 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 18-22/06/2018, Salt Lake City, Utah, U.S.A.
  • Rank 3rd in DAVIS 2019 (DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation), CVPR 2019 (2019 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 16-20/06/2019, Long Beach, California, U.S.A.
  • Rank 4th in DAVIS 2020 (DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation), CVPR 2020 (2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 14-19/06/2020, Virtual Conference.
 • Traffic Analysis

  • 5th place in AI City Challenge (Track 4), CVPR 2020 (2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 14-19/06/2020, Virtual Conference.
  • 10th place in AI City Challenge (Track 1), CVPR 2020 (2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 14-19/06/2020, Virtual Conference.
  • 8th place in AI City Challenge (Track 3), CVPR 2019 (2019 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 16-20/06/2019, Long Beach, California, U.S.A.

Công bố khoa học