Nhóm tập trung các vấn đề liên quan đến xử lý tiếng Việt, như mô hình hoá âm thanh và ngôn ngữ, xây dựng kho dữ liệu âm thanh và văn bản, truy vấn âm thanh và nhạc, kiểm chứng và nhận biết người nói, và dịch tiếng nói. Một số kết quả như Hệ thống tự động phát sinh phụ đề cho các bản tin thời sự tiếng Việt trên kênh Youtube và Hệ thống hỗ trợ tạo tự động biên bản cuộc họp từ tiếng nói.

Chủ đề nghiên cứu

Chủ đề nghiên cứu xoay quanh vấn đề liên quan xử lý tiếng nói cho tiếng Việt, bao gồm

 • Acoustic Modeling, Language Modeling for LVCSR
 • Corpus Developments (audio & text)
 • Audio, Music Retrieval
 • Unit Selection Synthesis, HMM Synthesis
 • Speaker Verification/Speaker Recognition
 • Speech Translation

Nhân lực

 • PGS. TS. Vũ Hải Quân (trưởng nhóm)
 • TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
 • TS. Châu Thành Đức
 • TS. Đậu Ngọc Hà Dương
 • TS. Ngô Minh Nhựt
 • ThS. Cao Xuân Nam
 • ThS. Phạm Minh Nhựt

Đề tài nghiên cứu

 • Speech Translation for Vietnamese(2011-2012,National Key Project)
 • Acoustic Modelling of Under-Resourced Languages Exploiting Feature Space Constraints: Vietnamese Case Study (2011-2012, VNU-HCM National Key Project)
 • Voice Server and its applications (2010-2011, DOST-Ho Chi Minh city)
 • Video Retrieval Based on Semantic Concepts: Vietnamese Case Study (2009 – 2010, National Key Project)
 • Bioinformatics and its Applications for Repairing Vaccine (2008 – 2010, National key project)
 • Video Based Audio Search (2007 – 2008, Ministry of Science & Technology)
 • Vietnamese Unit Selection Synthesis (2008 – 2009, VNU-HCM National Key Project)

Các hoạt động hợp tác có thể thực hiện

 • Microphone Array
 • VNCare
 • Vietcap
 • Smart Globe
 • Drip Monitoring Device
 • Sigma (Supreme Initiative Global Model for Alternated education)

Links of demo, website, video