Nhóm chúng tôi hướng đến những ứng dụng của xử lý âm thanh như nhận dạng tiếng nói, nhận dạng người nói, ẩn dữ liệu trên âm thanh. Ban đầu, chúng tôi chủ yếu tập trung hướng dẫn luận văn cho sinh viên, đồng thời nghiên cứu các công nghệ để giải quyết các bài toán liên quan. Chúng tôi sẽ đăng ký đề tài khi kết quả và nhân lực cho phép.

Chủ đề nghiên cứu

 • Nhận dạng tiếng nói, nhận dạng người nói, ẩn dữ liệu trên âm thanh.

Nhân lực

 • TS. Châu Thành Đức
 • TS. Nguyễn Hải Minh
 • TS. Ngô Minh Nhựt
 • ThS. Cao Xuân Nam
 • Nguyễn Hà Vũ Duy (SV Cao học)
 • Nguyễn Thị Thanh Trang (SV Chính quy)
 • Trần Nguyễn Sơn Thanh (SV APCS)
 • Huỳnh Hà Mai Trinh (SV APCS)
 • Võ Thanh Phương (SV)
 • Huỳnh Hồng Ân (SV)