Mục đích

WiViG tự đề ra nhiệm vụ liên kết Nghiên cứu, Đào tạo và Ứng dụng giữa các Giảng viên của bộ môn, Sinh viên và Công ty để tận dụng sức mạnh của mỗi bên tham gia.

 • Thúc đẩy các hướng nghiên cứu về Khoa học dữ liệu thị giác,Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Học sâu, Internet vạn vật trong bộ môn nhằm tận dụng khả năng nghiên cứu của Bộ môn.
 • Gắn kết việc nghiên cứu với đào tạo và hướng dẫn luận văn, thực tập cho các sinh viên Đại học, Cao học, Nghiên cứu sinh nhằm tận dụng khả năng làm việc và sáng tạo của sinh viên.
 • Gắn kết với các công ty thông qua việc giảng dạy các chuyên đề, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác làm dự án nhằm tận dụng khả năng tiếp cận thực tế của công ty.

Thành viên

 • Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lý Quốc Ngọc
 • TS. Trần Thái Sơn
 • TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
 • TS. Võ Hoài Việt
 • NCS. Phạm Minh Hoàng
 • ThS. Phạm Thanh Tùng
 • ThS. Đỗ Thị Thanh Hà
 • Các sinh viên đại học, cao học, NCS

Chủ đề nghiên cứu chính

 • Khoa học dữ liệu thị giác (Đồ họa máy tính 2D-3D, Xử lý ảnh số và Video số, Thị giác máy tính, 2D-3D).
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Học máy, học sâu
 • Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biến
 • Phương pháp Toán trong Khoa học dữ liệu thị giác
 • Internet vạn vật

Chủ đề nghiên cứu chuyên sâu

 • Hệ thống giám sát an ninh thông minh.
 • Hệ thống truy vấn ảnh, video thông minh
 • Hệ thống chẩn đoán bệnh về xương khớp dựa vào ảnh y khoa
 • Hệ thống chẩn đoán bệnh sớm khả diễn dựa vào ảnh y khoa.
 • Hệ thống phát hiện sớm hành vi người, tai nạn giao thông.
 • Hệ thống eKYC (nhận dạng mặt người, chữ in, chữ ký, chữ viết tay, chữ ngoại cảnh).
 • Hệ tự hành có khả năng tránh vật cản tĩnh, động dựa vào camera, radar, lidar.
 • Hệ tự hành hỗ trợ trong nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt).
 • Hệ thống tái tạo đối tượng ba chiều (tái tạo mặt người, thân người, di sản vật thể, cảnh quan kiến trúc).
 • Trí tuệ nhân tạo khả diễn trong chẩn đoán bệnh, phát hiện tai nạn giao thông, điều tra tội phạm.
 • Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong liên kết dữ liệu văn bản, giọng nói, sóng não với hình ảnh.
 • Các mô hình học tiên tiến: Học để học, Học tăng cường, Học cộng tác, Học liên kết.
 • Ứng dụng Khoa học dữ liệu thị giác trong Hiện thực ảo, Hiện thực tăng cường
 • Internet vạn vật ứng dụng trong nông nghiệp

Một số dự án tiêu biểu được tài trợ

 1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thông minh phát hiện lỗi sai trong thiết kế trang web và hỗ trợ hiệu chỉnh tự động

  Cấp nghiên cứu: hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học tự nhiên HCM và công ty KMS

  Năm thực hiện: 2021–2022.

 2. Tên đề tài: Dịch vụ thông minh hỗ trợ giám sát, thống kê hoạt động của người dựa trên thông tin thị giác

  Cấp nghiên cứu: Cấp ĐHQG loại B (mã số B2018-18-01)

  Năm thực hiện: 2018-2020.

 3. Tên đề tài: Nhận dạng hành vi bất thường dựa vào khung xương

  Cấp nghiên cứu: hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học tự nhiên HCM và công ty Hàn Quốc SNA

  Năm thực hiện: 2019-2020.

 4. Tên đề tài: Khai thác dữ liệu ảnh dựa vào tái tạo thực thể ba chiều

  Cấp nghiên cứu: Cấp ĐHQG loại B ( mã số B2014-18-02)

  Năm thực hiện: 2014-2016.

 5. Tên đề tài: Tái tạo mặt người ba chiều hỗ trợ nhận dạng tội phạm

  Cấp nghiên cứu: hợp tác giữa nhóm nghiên cứu của bộ môn Thị giác máy tính và Điều khiển học thông minh với công ty Vigilant Video.

  Năm thực hiện: 2014–2015

 6. Tên đề tài: Nhận dạng chữ số trên công tơ điện

  Cấp nghiên cứu: hợp tác giữa nhóm nghiên cứu của bộ môn Thị giác máy tính và Điều khiển học thông minh với Tồng công ty điện lực miền Nam.

  Năm thực hiện: 2013-2014

 7. Tên đề tài: Nhận diện hành động người và dự đoán mặt người, cảm xúc theo thời gian

  Cấp nghiên cứu: Cấp ĐHQG loại C (mã số B2012-18-21)

  Năm thực hiện: 2012-2013

 8. Tên đề tài: Nghiên cứu, xây dựng một số hệ thống khai thác thông tin đa phương tiện có hỗ trợ tiếng Việt

  Chủ nhiệm đề tài nhánh: Truy vấn video thể thao dựa vào mô hình đa phương thức

  Cấp nghiên cứu: Cấp nhà nước (mã số KC.01.16/06-10)

  Năm thực hiện: 2009-2010

Một số các công bố khoa học tiêu biểu trên các Tạp chí thuộc danh mục Scopus/Web of Science

[1] Ngoc Q. Ly, Tuong K. Do, Binh X. Nguyen, "Large-Scale Coarse-to-Fine Object Retrieval Ontology and Deep Local Multitask Learning", Computational Intelligence and Neuroscience, vol. 2019, Article ID 1483294, 40 pages, 2019.

https://doi.org/10.1155/2019/1483294, SCIE, Q1, IF: 3.1

[2] Loan Dao, Ngoc quoc Ly, “A Comprehensive Study on Medical Image Segmentation using Deep Neural Networks”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 14(3), 2023.

ESCI-Scopus (Q3), IF: 1.162

[3] Ngoc Q. Ly, Hieu N. M. Cao and Thi T. Nguyen, “Person Re-Identification System at Semantic Level based on Pedestrian Attributes Ontology” International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 11(2), 2020, pp. 504-513.

http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110264, ESCI-Scopus (Q3), IF: 1.162

[4] Ngoc Q. Ly, Tan T. Nguyen, Tai C. Vong and Cuong V. Than, “The New High-Performance Face Tracking System based on Detection-Tracking and Tracklet-Tracklet Association in Semi-Online Mode” International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 11(3), 2020, pp. 17-28

http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110303, ESCI-Scopus (Q3), IF: 1.162

[5] Ly Quoc Ngoc, Nguyen Thanh Tin and Le Bao Tuan, “A New Framework of Moving Object Tracking based on Object Detection-Tracking with Removal of Moving Features” International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 11(4), 2020, pp. 36-46.

http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110406, ESCI-Scopus (Q3), IF: 1.162

[6] Ly Quoc Ngoc, Vo Hoai Viet, Tran Thai Son and Pham Minh Hoang, “A Robust Approach for Action Recognition Based on Spatio-Temporal Features in RGB-D Sequences” International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 7(5), 2016, , pp.166-177.

http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2016.070526, ESCI-Scopus (Q3), IF: 1.162

[7] Vo Hoai Viet, Tran Thai Son and Ly Quoc Ngoc, “Hybrid Deep Network and Polar Transformation Features for Static Hand Gesture Recognition in Depth Data” International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 7(5), 2016, pp.255-263.

http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2016.070536, ESCI-Scopus (Q3), IF: 1.162

Một số công bố khoa học tiêu biểu trên các Tạp chí uy tín trong nước

[1] Quoc Ngoc Ly, Anh Duc Duong. Hierarchical Data Model based on Content-based Image Retrieval. International Journal of Information Technology, tr. 1-10, Số 12(5), Singapore Computer Society, 2006.

[2] Nguyen Lam, Ly Quoc Ngoc, Duong Anh Duc. Kết hợp đặc trưng thị giác và ngữ nghĩa trong truy vấn video. Tạp chí Tin học và điều khiển học, 23(1), tr. 27-38, 2007.

[3] Nguyen Lam, Ly Quoc Ngoc. Phân tích tự động dữ liệu video số dựa trên mô hình phân cấp dữ liệu. Tạp chí Tin học và điều khiển học, 21(1), tr. 38-46, 2005.

[4] Nguyen Lam, Ly Quoc Ngoc, Duong Anh Duc. Truy vấn ảnh dựa vào phương pháp đánh vần ảnh. Tạp chí Phát Triển Khoa học và Công Nghệ Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 8(7), tr. 25-34, 2005.

[5] Nguyen Lam, Ly Quoc Ngoc. Phân tích tự động dữ liệu video số hỗ trợ truy tìm thông tin thị giác dựa vào nội dung. Tạp chí Phát Triển Khoa học và Công Nghệ Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 8(4), tr. 11-20, 2005.

[6] Le Dinh Minh Duc, Nguyen Trung Dung, Ly Quoc Ngoc. Facial Expressions Recognition based on Joint Shape-Texture cues in video. Journal of Science, special issue: Natural Sciences and Technology, The Fifth Workshop E-learning Architecture and Technology, HCM City University of Education, December,2013, pp.111-125.

[7] Trang Phung, Ngoc Q.Ly, An overview of facial attribute learning, HCMc University of Education Journal of Science, Vol. 18, No. 3 (2021), pp. 572-591.

Một số công bố khoa học tiêu biểu trên các Kỷ yếu hội nghị quốc tế uy tín (có chỉ mục Scopus, IEEE, Springer)

[1] T. L. -P. Huynh and N. Q. Ly, Image Retrieval with Text Feedback based on Transformer Deep Model, 2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2021, pp. 182-187.

[2] Trang Phung, Ngoc Q. Ly, Deep Feature Learning Network for Vehicle Retrieval, ICMLSC (The 5th International Conference on Machine learning and Soft Computing, Sanya, China, 2021.

[3] Phuc Thinh Do, Ngoc Quoc Ly. A New High Performance Approach for Crowd Counting Using Human filter. The 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), November 26th – 27th, 2020, Ho Chi Minh city, Vietnam.

[4] Thien Thai, Ngoc Quoc Ly. Lightweight Solution to Background Noise in Crowd Counting. The 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), November 26th – 27th, 2020, Ho Chi Minh city, Vietnam.

[5] Minh Q Tran, Ngoc Quoc Ly. Mobile Robot Planner with Low-Cost Camera Using Deep Reinforcement Learning. The 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), November 26th – 27th, 2020, Ho Chi Minh city, Vietnam.

[6] Luan T Tran, Ngoc Quoc Ly. Online Video Stabilization Based on Converting Deep Dense Optical Flow to Motion Mesh. The 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), November 26th – 27th, 2020, Ho Chi Minh city, Vietnam.

[7] Huy Quoc Vo, Tien Hao Phung, Ngoc Quoc Ly. VQASTO: Visual Question Answering System for Action Surveillance Based on Task Ontology. The 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), November 26th – 27th, 2020, Ho Chi Minh city, Vietnam.

[8] Vinh Loi Ly, Tuan Doan, Ngoc Quoc Ly. Transformer-based model for Vietnamese Hand Written Word Image Recognition. The 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), November 26th – 27th, 2020, Ho Chi Minh city, Vietnam (Best paper award).

[9] Ngoc Q. Ly, Tuong KL Do, Binh X Nguyen, "Enhanced Fashion Attribute Learning Framework adapts to Attributes’inner group Correlations and Imbalanced Data", In 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), HCMc, Vietnam, November 1st-3rd, 2018.

[10] Phuc Thinh Do, Ngoc Quoc Ly, "A New Framework For Crowded Scene Counting Based On Weighted Sum Of Regressors and Human Classifier", In Ninth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018), Da nang, Vietnam, December 6th-7th, 2018
(In ACM SoICT 2018 Proceedings).

[11] An H. Nguyen, Ngoc Quoc Ly, "New Framework for People Counting from Coarse to Fine Could be robust to View and Illumination", The 10th Asean Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2018), Dong Hoi, Vietnam, March 19th-21st, 2018
(In the Springer LNAI, Indexed by Web of Science).

[12] Hung M. Nguyen, Ngoc Quoc Ly, "Large Scale Face Image Retrieval System at Attribute level based on Facial Attribute Ontology and Deep Neuron Network", The 10th Asean Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2018), Dong Hoi, Vietnam, March 19th-21st, 2018
(In the Springer LNAI, Indexed by Web of Science).

[13] Tam N. Nguyen, Ngoc Q. Ly. Abnormal Activity Detection based on Dense Spatial-Temporal Features and Improved One-Class Learning. In Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), December 7th-8th, 2017, Nha trang, Vietnam, pp 370-377.
(DOI: https://doi.org/10.1145/3155133.3155147)
(In ACM SoICT 2017 Proceedings).

[14] Truong Quang Trung, Ly Quoc Ngoc. Building the Facial Expressions Recognition System based on RGB-D Images in High Performance. The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database systems (ACIIDS 2016), 14-16/03/2016, Da nang, Vietnam, pp.377-387 (In the Springer LNAI, Indexed by Web of Science).

[15] Ly Quoc Ngoc, Vu Cong Tan Tai, Tac Quoc Thanh. Building 3D Object Reconstruction System based on Color-Depth Image Sequences. The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database systems (ACIIDS 2016), 14-16/03/2016, Da nang, Vietnam, pp.323-333 (In the Springer Series Study in Computational Intelligence book (SCI book)).

[16] Ly Quoc Ngoc, Truong Minh Anh. Specific Behavior Recognition based on Behavior Ontology. The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database systems (ACIIDS 2016), 14th-16th, 2016, Da nang, Vietnam, pp.99-109 (In the Springer Series Study in Computational Intelligence book (SCI book)).

[17] Pham Quang Hieu, Ly Quoc Ngoc. Some improvements in the RGB-D SLAM System. The IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2015), 25-28/01/2015, Cantho, Vietnam, pp.112-116 (In the IEEE-RIVF 2015 Proceedings).

[18] Le Cong doan, Ly Quoc Ngoc. Building a 3D Face Reconstruction System based on 2D Frontal Facial Image and 3D Morphable Model in High Performance. The IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2015), 25-28/01/2015, Cantho, Vietnam, pp.09-12 (In the IEEE-RIVF 2015 Proceedings).

[19] Vo Hoai Viet, Ly Quoc Ngoc, Tran Thai Son. Segment-Based Approach and NBNN-HKM for Activity Recognition in Video.IEEE-RIVF 2015 Addendum Contribution ofThe2015 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2015), Can tho, Vietnam, January 25th-28th, 2015, pp. 29-32.

[20] Ly Quoc Ngoc, Vo Hoai Viet, Tran Thai Son, Pham Minh Hoang. Multiple Kernel Learning and Optical Flow for Action Recognition in RGB-D Video. The Seventh International Conference on Knowledge and systems Engineering (KSE 2015), 08-10/10/2015, HCMc, Vietnam, pp.222-227 (In the IEEE-KSE 2015 Proceedings)

[21] Anh Vo, Ngoc Quoc Ly. Facial Expression Recognition using Pyramid Local Phase Quantization Descriptor. Springer Proceedings of The Sixth International Conference of Knowledge and Systems Engineering (KSE 2014), Hanoi, Vietnam, October 9th-11th, 2014, Vol. 326, pp. 105-115.

[22] Vo Hoai Viet, Ly Quoc Ngoc, Tran Thai Son. Human Action Recognition Using 2DPCA-DMM Representation and GA-SVM in Depth Sequences. The Sixth International Conference on Knowledge and systems Engineering (KSE 2014), 09-11/10/2014, Ha noi, Vietnam, pp.447-458 (In the Springer Proceedings).

[23] Pham Thanh Tung, Ly Quoc Ngoc. Elliptical Density Shape Model for Hand Gesture Recognition. The Fifth International Sysmposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014), 04-05/12/2014, Ha noi, Vietnam, pp.196-191 (In ACM SoICT 2014 Proceedings).

[24] Tran Duy Quang, Ly Quoc Ngoc. Sparse Spatio-Temporal Representation of Joint Shape-Motion Cues for Human Action Recognition in Depth Sequences. The IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2013), 10-13/11/2013, Hanoi, Vietnam, pp.253-258 (In the IEEE-RIVF 2013 Proceedings).

[25] Tran Duy Quang, Ly Quoc Ngoc. an Effective Fusion Scheme of Spatio-Temporal Features for Human Action Recognition in RBG-D Video. The IEEE International Conference on Control Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), 25-28/11/2013, Nhatrang, Vietnam, pp.246-251 (In the IEEE-ICCAIS 2013 Proceedings).

[26] Khoa Dang Dang, Ngoc Quoc Ly, Truong The Nguyen. Some Enhanced Algorithms for Robot Navigation by Omni-directional Cameras. IEEEInternational Conference on Control Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), HCMc, Vietnam, November 26-29, 2012.

[27] Buu Long Au, Quoc Ngoc Ly, Hoang Pham Minh. An Indivisualized System for Face Ageing and Facial Expressions based on 3D Practical Faces Data. IEEEInternational Conference on Control Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), HCMc, Vietnam, November 26-29, 2012.

[28] Tuan Le Viet, Ngoc Ly Quoc. Human Action Recognition on Simple and Complex Background in Video. IEEEInternational Conference on Control Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), HCMc, Vietnam, November 26-29, 2012.

[29] Viet Vo, Ngoc Ly. An Effective Approach for Human Actions Recognition Based on Optical Flow and Edge Features. IEEEInternational Conference on Control Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), HCMc, Vietnam, November 26-29, 2012.

[30] Ho Vu Duong, Quoc Ngoc Ly. A Feature Learning Method for Scene Text Recognition. IEEEInternational Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2012), HCMc, Vietnam, November 12-15, 2012.

[31] Thuy Ho, Ngoc Ly. A Scene Text-Based Image Retrieval System. IEEEInternational Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2012), HCMc, Vietnam, November 12-15, 2012.

[32] Viet Vo, Ngoc Ly. Robust Human Action Recognition Using Improved BOW and Hybrid Features. IEEEInternational Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2012), HCMc, Vietnam, November 12-15, 2012.

[33] Hong Hanh Pham Thi, Quoc Ngoc Ly. Multiple Objects Detection on Street Using Hmax Features and Color Clue. IEEEInternational Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2012), HCMc, Vietnam, November 12-15, 2012.

[34] Dinh Trung Thao, Ly Quoc Ngoc. Tracking Horizontal Moving Text in News Video based on Characteristics of Precision and Recall. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2012), HCMC, Viet Nam, March 2012.

Liên hệ

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

Email: lqngoc@fit.hcmus.edu.vn