HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP

Hiện tại với gần 5000 sinh viên đang theo học ở tất cả các hệ/ chương trình đào tạo, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM hiện đang là một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực CNTT lớn và chất lượng trong cả nước. Với nguồn sinh viên dồi dào, Khoa rất mong muốn tổ chức các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để tạo sân chơi và cơ hội để sinh viên có điều kiện giao lưu và cọ xát với môi trường làm việc trong tương lai.

Mọi thông tin về việc hợp tác, vui lòng liên hệ Bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp

  • Email: partners@fit.hcmus.edu.vn
  • Điện thoại: (028) 38 354 266 (Ext: 514) – (028) 6288 4499 (Ext: 4000)