Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, được triển khai từ năm 2021 là chương trình đào tạo đầu tiên trong lĩnh vực này ở khu vực phía Nam. Trường cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo Chính quy ngành này ở cả bậc Đại học và Sau đại học.

Chương trình Trí tuệ nhân tạo hướng đến việc trang bị cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực cốt lõi của AI như học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính. Sinh viên được đào tạo bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm và nắm vững các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực AI, từ lý thuyết đến thực hành. Đặc biệt, trường cũng đầu tư hơn 70 tỷ đồng cho các phòng thí nghiệm chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, các hệ thống thông minh, an ninh và an toàn thông tin.

Với môi trường lớp nhỏ (~40SV) cùng các phương pháp giảng dạy tích cực và tương tác với người học cao, sinh viên được tạo điều kiện tham gia vào các dự án nghiên cứu, có cơ hội áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Sinh viên cũng được khuyến khích tham gia vào các cuộc thi và sự kiện trong ngành, để rèn kỹ năng cũng như mở rộng mạng lưới giao tiếp và hợp tác trong cộng đồng AI.

Với chương trình Trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận với những công nghệ tiên tiến như học sâu, học tăng cường và học máy. Đồng thời, chương trình cũng khuyến khích sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, và xây dựng các ứng dụng AI có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, tài chính và nhiều lĩnh vực khác.


Khái quát chương trình đào tạo

 • Tên chương trình: Cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Loại hình đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 04 năm
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
 • Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ
 • Đối tượng: từ Khóa tuyển 2021

Khung chương trình

138 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Kiến thức giáo dục đại cương: tích lũy tổng cộng 56 tín chỉ (TC)
 • Lý luận chính trị (11 tín chỉ)
 • Khoa học xã hội – Kinh tế – Kỹ năng (05 tín chỉ)
 • Toán – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường (36 tín chỉ)
 • Tin học (04 tín chỉ)
Kiến thức cơ sở ngành (38 tín chỉ)
 1. CSC10001 Nhập môn lập trình
 2. CSC10010 Lập trình cho trí tuệ nhân tạo
 3. CSC10003 Phương pháp lập trình hướng đối tượng
 4. CSC10004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 5. CSC10006 Cơ sở dữ liệu
 6. CSC10007 Hệ điều hành
 7. CSC10008 Mạng máy tính
 8. CSC10009 Hệ thống máy tính
 9. CSC10011 Công nghệ phần mềm cho hệ thống trí tuệ nhân tạo
 10. CSC14003 Cơ sở trí tuệ nhân tạo
Kiến thức chuyên ngành (34 tín chỉ)
Kiến thức bắt buộc chuyên ngành (tối thiểu 16 tín chỉ): tích lũy theo danh sách học phần được liệt kê trong chương trình đào tạo. Kiến thức tự chọn chuyên ngành (tối thiểu 08 tín chỉ): tích lũy theo danh sách học phần được liệt kê trong chương trình đào tạo. Kiến thức tự chọn tự do (tối thiểu 10 tín chỉ): tích lũy theo danh sách học phần được liệt kê trong chương trình đào tạo.
Kiến thức tốt nghiệp (10 tín chỉ)

Các học phần thực hiện đề tài tốt nghiệp

 1. CSC10251 Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)
 2. CSC10252 Thực tập tốt nghiệp (10 tín chỉ)
 3. CSC10204 Thực tập dự án tốt nghiệp (6 tín chỉ)
 4. CSC18105 Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (4 tín chỉ)
 5. CSC15008 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng (4 tín chỉ)
 6. CSC16107 Ứng dụng thị giác máy tính (4 tín chỉ)