1. Học bổng đầu vào

 1. Học bổng dành cho tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh hàng năm theo quy định chung của Nhà trường.
  STT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG MỨC HỌC BỔNG
  1 - Tân sinh viên có điểm cao nhất (không bao gồm điểm ưu tiên) của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức.
  - Tân sinh viên năm thứ nhất đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cấp quốc tế trong Kỳ thi Olympic các môn học (Toán, Khoa học Tự nhiên và Tin học).
  - Tân sinh viên đạt giải nhất cấp quốc gia trong các cuộc thi Khoa học kỹ thuật; Kỳ thi Olympic; Kỳ thi học sinh giỏi các môn học (Toán, Khoa học Tự nhiên và Tin học).
  100% học phí thực đóng của toàn khóa học (04 năm)
  2 - Tân sinh viên có điểm cao thứ 2, 3, 4, 5 (không bao gồm điểm ưu tiên) của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức. 100% học phí thực đóng của năm thứ nhất
 2. Học bổng tân sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

  - Học bổng toàn khoá:

  Dành cho tân sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà, chương trình Cử nhân tài năng, chương trình TT và chương trình CLC.

  STT Điều kiện được cấp học bổng Số lượng Mức học bổng
  1 Tân sinh viên đạt Giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Không giới hạn 75% mức học phí thực đóng toàn khóa của chương trình (04 năm)
  2 Sinh viên năm thứ nhất đạt Giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học hoặc đạt Giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Lý hoặc kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia Không giới hạn 50% mức học phí thực đóng toàn khóa của chương trình (04 năm)

  - Học bổng một năm:

  Dành cho sinh viên thuộc chương trình TT và CLC

  STT Điều kiện được cấp học bổng Số lượng Mức học bổng
  1 Tân sinh viên trúng tuyển vào chương trình CLC với điểm cao thứ nhất và nhì (không bao gồm điểm ưu tiên) của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức. 02 suất cho mỗi phương thức xét tuyển 100% mức học phí thực đóng năm thứ nhất
  2 Tân sinh viên trúng tuyển vào chương trình CLC với điểm cao thứ 3, 4, 5 (không bao gồm điểm ưu tiên) của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức. 03 suất cho mỗi phương thức xét tuyển 50% mức học phí thực đóng năm thứ nhất
  3 Tân sinh viên trúng tuyển vào chương trình TT với điểm cao nhất (không bao gồm điểm ưu tiên) của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và của của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức. 01 suất cho mỗi phương thức xét tuyển 50% mức học phí thực đóng năm thứ nhất

2. Học bổng khuyến khích học tập từng học kỳ

Xem chi tiết về học bổng khuyến khích học tập tại link:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/125-cong-tac-sinh-vien/thong-bao-hoc-bong/4913-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-xet-cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-tu-nh-2022-2023?Itemid=437

3. Học bổng đột xuất

Áp dụng cho tất cả sinh viên tại các Khoa có chương trình CLC, TT từ khóa tuyển 2009 trở về sau.

Tên học bổng Điều kiện được cấp học bổng Số lượng Mức học bổng
CNTT-HK-THI-100

- Sinh viên đạt huy chương Vàng, Bạc hoặc Đồng trong kỳ thi học sinh giỏi khu vực/quốc tế đối với môn Tin học hoặc lĩnh vực An toàn thông tin.

- Hoặc sinh viên đạt cúp Vàng Siêu Cúp, hay giải Nhất khối chuyên Tin trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên

- Hoặc sinh viên là thành viên của đội tuyển dự vòng chung kết ICPC World Finals

Không giới hạn Tương đương 100% mức học phí thực đóng trong học kỳ sinh viên chính thức được công nhận đạt thành tích
2 Tân sinh viên trúng tuyển vào chương trình CLC với điểm cao thứ 3, 4, 5 (không bao gồm điểm ưu tiên) của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức. 03 suất cho mỗi phương thức xét tuyển 50% mức học phí thực đóng năm thứ nhất
3 Tân sinh viên trúng tuyển vào chương trình TT với điểm cao nhất (không bao gồm điểm ưu tiên) của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và của của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức. 01 suất cho mỗi phương thức xét tuyển 50% mức học phí thực đóng năm thứ nhất

4. Học bổng khó khăn

Dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng đóng học phí, không dành cho sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định Nhà nước.

5. Học bổng tài trợ

Học bổng được tài trợ bởi các cá nhân, đơn vị ngoài trường có các tiêu chí do đơn vị cấp học bổng quy định.