Postgraduate Instructors

GS.TS. Lê Hoài Bắc hiện là Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin tại trường ĐH. KHTN năm 1999. Ông được phong Giáo sư năm 2019. Ông thực hiện nhiều đề tài NAFOSTED, đề tài Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM, Đề tài ĐHQG-HCM và sở hữu nhiều bài báo khoa học, tạp chí quốc tế.

Publications

https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/l/Le:Bac

Research topics
 • Trí tuệ Nhân tạo
 • Khai thác dữ liệu
 • Khoa học dữ liệu
 • Máy học
Teaching subjects
 • Cơ sở trí tuệ nhân tạo
 • Khai thác dữ liệu và ứng dụng
 • Các hệ cơ sở tri thức

Contact Info: lhbac@fit.hcmus.edu.vn


PGS.TS. Vũ Hải Quân hiện là Giám đốc ĐHQG-HCM. Tháng 02/2005 ông tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường ĐH Tổng Hợp Trento, Ý. Tháng 10/2018, PGS. TS. Vũ Hải Quân được trao danh hiệu Giáo sư Danh dự của ĐH Công nghệ Auckland (AUT). Ngoài ra, Ông thực hiện nhiều dự án phần mềm và sở hữu nhiều bài báo khoa học, tạp chí quốc tế.

Research topics
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Trí tuệ nhân tạo
Teaching subjects
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Thống kê máy tính và ứng dụng
 • Đồ họa máy tính
 • Nhận dạng

Contact Info: vhquan@vnuhcm.edu.vn


PGS.TS. Hồ Bảo Quốc hiện là Giảng viên Bộ môn Hệ thống Thông Tin, Khoa Công nghệ Thông tin, ĐHKHTN. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành Tin học tại trường Joseph Fourier, Pháp năm 2004. Ông được phong Phó Giáo sư năm 2015. Ông thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Ông sở hữu hiểu bài báo khoa học, tạp chí quốc tế.

Research topics
 • Truy tìm thông tin
 • Khai thác thông tin văn bản
Teaching subjects
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích thiết kế HTTT
 • HTTT doanh nghiệp

Contact Info: hbquoc@fit.hcmus.edu.vn


PGS.TS. Đinh Điền hiện là Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Tri thức, Khoa Công nghệ Thông tin, ĐHKHTN. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành Tin học tại trường ĐHKHTN năm 2003 và tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học tại trường ĐHKHXH&NV năm 2005. Ông được phong Phó Giáo sư năm 2007. Ông thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sở hữu hiểu bài báo khoa học cũng như các tạp chí quốc tế.

Research topics
 • Truy tìm thông tin
 • Khai thác thông tin văn bản
Teaching subjects
 • Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao
 • Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình
 • Đồ án ngôn ngữ học tính toán

Contact Info: ddien@fit.hcmus.edu.vn


PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc hiện là Trưởng Bộ môn Công nghệ tri thức. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường ĐH. KHTN năm 2000 và được phong PGS năm 2010. Ông thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sở hữu nhiều bài báo khoa học và tạp chí quốc tế.

Research topics
 • Mã hóa Ứng dụng và Mật mã Phi tập trung
 • An ninh thông tin
 • Mô hình hóa dữ liệu
Teaching subjects
 • Nhập môn mã hoá mật mã
 • An ninh máy tính
 • Bảo mật cơ sở dữ liệu
 • Quy hoạch tuyến tính

Contact Info: ndthuc@fit.hcmus.edu.vn


PGS.TS. Lý Quốc Ngọc hiện là Trưởng Bộ môn Thị giác máy tính và điều khiển học thông minh. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường ĐH. KHTN năm 2009. Ông được phong PGS năm 2015. Ông thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sở hữu nhiều bài báo khoa học và tạp chí quốc tế.

Research topics
 • Truy vấn thông tin thị giác (Visual Information Retrieval)
 • Nhận dạng đối tượng dựa vào thị giác (Visual Recognition)
 • Điều hướng Robot và tái tạo môi trường 3D (Visual Slam)
 • Tái tạo đối tượng ba chiều (3D Objects Reconstruction)
 • Điều khiển học nhận thức (Cognitive Cybernetics)
Teaching subjects
 • Xử lý ảnh số và video số
 • Đồ hoạ máy tính
 • Đồ hoạ ứng dụng
 • Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biến

Contact Info: lqngoc@fit.hcmus.edu.vn


PGS.TS. Lê Hoàng Thái hiện là Giảng viên bộ môn Khoa học máy tính. Nhận bằng Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường ĐH. KHTN năm 2005 và được phong PGS năm 2012. Ông thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Sở và ĐHQG, sở hữu nhiều bài báo khoa học đăng trong tạp chí quốc tế và trong nước.

Publications

https://scholar.google.com/citations?user=iLrASfYAAAAJ&hl=en&oi=ao

Research topics
 • Tính toán mềm (Soft computing): Mạng Nơ ron (Neural Networks), Logic mờ (Fuzzy Logic), Thuật giải di truyền (Genetic Algorithms).
 • Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition): Nhận dạng ký tự (character recognition), Nhân trắc học (Biometrics).
Teaching subjects
 • Nhận dạng
 • Máy học Ứng dụng
 • Các hệ cơ sở tri thức
 • Nhập môn lập trình
 • Sinh trắc học
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Contact Info: lhthai@fit.hcmus.edu.vn


PGS.TS. Trần Minh Triết là Phó Hiệu trưởng trường ĐH. KHTN kiêm Giám đốc viện JVN, ĐHQG TP.HCM. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại trường ĐH. KHTN năm 2009. Ông được phong Phó giáo sư năm 2015. Ông thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sở hữu nhiều bài báo khoa học và tạp chí quốc tế.

Research topics
 • Mật mã, an toàn thông tin và bảo vệ tính riêng tư
 • Multimedia, thực tại ảo/tăng cường và tương tác người-máy
 • Công nghệ phần mềm
Teaching subjects
 • Mã hóa Thông tin Ứng dụng
 • Thiết kế Phần mềm
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Lập trình game

Contact Info: tmtriet@fit.hcmus.edu.vn


PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ hiện là Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH. KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Nam California (University of Southern California) năm 2010. Ông được phong Phó giáo sư năm 2022.

Research topics
 • Ước lượng phần mềm (Software Estimation)
 • Quy trình phần mềm (Software Processes)
 • Gia công phần mềm (Software Outsourcing)
 • Kiểm thử tự động (Test Automation)
Teaching subjects
 • Nhập môn công nghệ phần mềm
 • Các chủ đề nâng cao trong công nghệ phần mềm
 • Đạo đức khoa học
 • Thiết kế giao diện

Contact Info: nvu@fit.hcmus.edu.vn


PGS.TS. Lê Nguyễn Hoài Nam đang công tác tại bộ môn Hệ thống Thông tin. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Hệ thống thông tin năm tại trường ĐH. KHTN năm 2019. Ông được phong Phó giáo sư năm 2022.

Research topics
 • Khai thác văn bản
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Teaching subjects
 • Nhập môn công nghệ thông tin
 • Cơ sở dữ liệu
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Contact Info: lnhnam@fit.hcmus.edu.vn


TS. Đinh Bá Tiến hiện là Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin. Ông tốt nghiệp trường Đại học Huddersfield, Anh Quốc năm 2007.

Research topics
 • Tối ưu hóa tổ hợp (Combinatorial Optimization)
 • Sắp lịch và lên kế hoạch dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI planning & Scheduling)
 • Theo dõi đối tượng trong Thị giác máy tính (Object tracking in Computer Vision)
Teaching subjects
 • Nhập môn công nghệ phần mềm
 • Kỹ thuật lập trình
 • Các hệ thống lập trình
 • Phương pháp lập trình hướng đối tượng
 • Khởi nghiệp

Contact Info: dbtien@fit.hcmus.edu.vn


TS. Bùi Tiến Lên đang công tác tại bộ môn Khoa học Máy tính. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại ĐH Canberra (Úc) năm 2015.

Research topics
 • Nhận dạng mẫu
 • Sinh trắc học
 • Thị giác máy tính
Teaching subjects
 • Kỹ thuật lập trình
 • Trực quan hoá dữ liệu
 • Cơ sở trí tuệ nhân tạo
 • Nhập môn học máy

Contact Info: btlen@fit.hcmus.edu.vn


TS. Lâm Quang Vũ hiện là Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, ĐH. KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính năm 2018 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Research topics
 • Thị giác máy tính
 • Xử lý video
 • Công nghệ phần mềm
Teaching subjects
 • Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm
 • Kiểm chứng phần mềm
 • Đồ án tốt nghiệp thực tế

Contact Info: lqvu@fit.hcmus.edu.vn


TS. Châu Thành Đức đang Công tác tại bộ môn Công nghệ tri thức. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học thông tin tại Viện Khoa Học và Công Nghệ Tiên Tiến Nhật Bản (JAIST) năm 2014.

Research topics
 • Xử lý âm thanh và nhận dạng tiếng nói (Sound processing and Speech recognition)
 • Phân tích ảnh văn bản (Document image analysis)
Teaching subjects
 • Xử lý tín hiệu số
 • Kỹ thuật lập trình
 • Cơ sở Trí tuệ nhân tạo
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Contact Info: ctduc@fit.hcmus.edu.vn


TS. Lê Thị Nhàn hiện là Giảng viên Bộ môn Hệ thống Thông Tin, Khoa Công nghệ Thông tin, ĐHKHTN. Bà tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học Tri thức tại trường JAIST, Nhật Bản năm 2013.

Research topics
 • Khai thác dữ liệu Y Sinh
 • Các Hệ thống kinh doanh thông minh
Teaching subjects
 • Tương tác Người máy
 • Trực quan hoá dữ liệu
 • Nhập môn các hệ cơ sở dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu

Contact Info: ltnhan@fit.hcmus.edu.vn


TS. Ngô Huy Biên hiện công tác tại bộ môn Công nghệ phần mềm. TS. Biên tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại trường ĐH. KHTN năm 2018.

Research topics
 • Thiết kế phần mềm, kiến trúc phần mềm, mẫu thiết kế phần mềm
 • Quy trình phần mềm, quản lý dự án phần mềm
 • Phát triển phần mềm đám mây, kiến trúc đa người thuê
 • Áp dụng học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính vào các hệ thống phần mềm
Teaching subjects
 • Nhập môn công nghệ phần mềm
 • Quản lý dự án phần mềm
 • Đồ án công nghệ phần mềm
 • PP lập trình hướng đối tượng

Contact Info: nhbien@fit.hcmus.edu.vn


TS. Ngô Minh Nhựt hiện công tác tại bộ môn Công nghệ tri thức. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học thông tin tại Viện Khoa Học và Công Nghệ Tiên Tiến Nhật Bản (JAIST) năm 2015.

Research topics
 • Watermark và ẩn dữ liệu cho âm thanh
 • Xử lý tín hiệu âm thanh và tiếng nói
Teaching subjects
 • Học thống kê
 • Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
 • Toán ứng dụng và thống kê

Contact Info: nmnhut@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ hiện đang giảng viên bộ môn Thị giác máy tính và điều khiển học thông minh. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học công nghệ Nanyang (Singapore) năm 2017.

Research topics
 • Speech Processing and Recognition System
 • The Artificial Intelligence Of Things
Teaching subjects
 • Lập trình nhúng
 • Lập trình kết nối vạn vật
 • Lập trình thiết bị số thông minh

Contact Info: ndhha@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Hải Minh hiện đang công tác tại bộ môn Khoa học Máy tính. Bà tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học thông tin tại Viện Khoa Học và Công Nghệ Tiên Tiến Nhật Bản (JAIST) năm 2013.

Research topics
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Khai thác dữ liệu & ứng dụng
Teaching subjects
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Kỹ thuật lập trình
 • Cơ sở trí tuệ nhân tạo
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Contact Info: nhminh@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Ngọc Thảo hiện đang công tác tại bộ môn Khoa học Máy tính. Bà tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học tri thức tại Viện Khoa Học và Công Nghệ Tiên Tiến Nhật Bản (JAIST) năm 2014.

Research topics
 • Rút trích đặc trưng thị giác
 • Khai thác tập phổ biến, khai thác ý kiến người dùng
Teaching subjects
 • Dữ liệu lớn
 • Nhận dạng
 • Lý thuyết đồ thị
 • Khai thác dữ liệu nâng cao
 • Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Contact Info: nnthao@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Thanh Phương hiện đang công tác tại bộ môn Khoa học Máy tính. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Kiev (Ukraine) năm 2005.

Research topics
 • Xử lý ảnh
 • Ngôn ngữ hình thức
Teaching subjects
 • Automata và ngôn ngữ hình thức
 • Trình biên dịch
 • Nhập môn thiết kế và phân tích giải thuật

Contact Info: ntphuong@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hiện đang công tác tại bộ môn Công nghệ Tri thức. Bà tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học thông tin tại Viện Khoa Học và Công Nghệ Tiên Tiến Nhật Bản (JAIST) năm 2014.

Research topics
 • Khai thác dữ liệu
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Rút trích thông tin trong văn bản Y Sinh
 • Máy học
Teaching subjects
 • Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 1, 2
 • Cơ sở trí tuệ nhân tạo

Contact Info: nthnhung@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền hiện là Phó Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH.KHTN. TS. Tuyền tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại ĐH Paris 1 (Pháp) năm 2012.

Research topics
 • Công nghệ phần mềm
 • Kiểm định hình thức
Teaching subjects
 • Chuyên đề Hệ điều hành Linux
 • Lập trình ứng dụng Java
 • Mô hình hóa phần mềm
 • Lập trình logic

Contact Info: ntmtuyen@fit.hcmus.edu.vn


TS. Phạm Nguyễn Cương hiện là Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH.KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường Kỹ sư Công nghệ Thông tin Telecom Bretagne (Pháp) năm 2010.

Research topics
 • Smart Services in Business and Education
 • Context-Aware Learning Systems
Teaching subjects
 • Cơ sở dữ liệu
 • Phân tích thiết kế HTTT
 • Nhập môn công nghệ thông tin

Contact Info: pncuong@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Trần Minh Thư hiện là Phó trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH.KHTN. Bà tốt nghiệp tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại trường ĐHKHTN năm 2014.

Research topics
 • Cơ sở dữ liệu di động
 • Cơ sở dữ liệu mới
 • Internet vạn vật
 • Các dịch vụ thông minh dựa trên các công nghệ Trí tuệ nhân tạo
Teaching subjects
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu nâng cao
 • Phân tích thiết kế Hệ thống Thông tin
 • Quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại
 • Hệ thống thông tin di động

Contact Info: ntmthu@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Trường Sơn hiện đang công tác tại bộ môn Hệ thống Thông tin. TS. Sơn tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học thông tin tại Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) năm 2018.

Research topics
 • Khai thác văn bản
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Máy học
Teaching subjects
 • Cơ sở dữ liệu
 • Ứng dụng phân tán
 • Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1,2
 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Contact Info: ntson@fit.hcmus.edu.vn


TS. Phạm Thị Bạch Huệ hiện là giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH.KHTN. Bà tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐH. KHTN năm 2013.

Research topics
 • Bảo mật dữ liệu
Teaching subjects
 • An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Thực tập thực tế
 • Cơ sở dữ liệu

Contact Info: ptbhue@fit.hcmus.edu.vn


TS. Trần Thái Sơn hiện là Trưởng Phòng Đào tạo ĐH. KHTN kiêm Phó Bộ môn Thị giác máy tính và Điều khiển học thông minh, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH. KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành công nghệ phần mềm tại Viện Kỹ thuật Toyota (Nhật Bản) năm 2005.

Research topics
 • Thị giác máy tính
 • Máy học
Teaching subjects
 • Thị giác máy tính nâng cao
 • Ứng dụng thị giác máy tính trong sinh học
 • Đồ họa máy tính
 • Nhập môn tính toán mềm

Contact Info: ttson@fit.hcmus.edu.vn


TS. Trần Trung Dũng là Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Texas - Dallas (University of Texas at Dallas) năm 2010.

Research topics
 • Mạng máy tính
 • Blockchain
Teaching subjects
 • Nhập môn Hệ điều hành
 • Hệ điều hành nâng cao
 • An ninh mạng nâng cao

Contact Info: ttdung@fit.hcmus.edu.vn


TS. Võ Hoài Việt hiện công tác tại bộ môn Thị Giác Máy Tính và Điều Khiển Học Thông Minh, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH. KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại trường ĐH. KHTN năm 2019.

Research topics
 • Thị giác máy tính
 • Máy học
Teaching subjects
 • Chuyên đề Thị giác máy tính
 • Thị giác máy tính
 • Nhập môn tính toán mềm
 • Truy vấn thông tin thị giác

Contact Info: vhviet@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Tiến Huy hiện là giảng viên bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH. KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học thông tin tại Viện Khoa học công nghệ tiên tiến (JAIST) Nhật Bản năm 2019.

Research topics
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)
 • Học sâu (Deep learning)
Teaching subjects
 • Hệ thống thông minh
 • Phân tích dữ liệu thông minh
 • Máy học
 • Khoa học dữ liệu web

Contact Info: ntienhuy@fit.hcmus.edu.vn


TS. Trương Toàn Thịnh hiện là giảng viên bộ môn Kỹ thuật phần mềm. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính tại trường ĐH. KHTN năm 2020. Ông thực hiện các đề tài cấp cơ sở và ĐHQG–HCM và sở hữu nhiều bài báo khoa học, tạp chí quốc tế.

Publications

https://scholar.google.com.vn/citations?user=O5Gg0jMAAAAJ&hl=en

Research topics
 • Mã hóa ứng dụng
 • An toàn thông tin
 • Máy học
Teaching subjects
 • Kỹ thuật lập trình
 • Mã hóa ứng dụng
 • Phát triển phần mềm cho thiết bị di động

Contact Info: ttthinh@fit.hcmus.edu.vn


TS. Lê Thanh Tùng hiện là giảng viên bộ môn Công nghệ tri thức, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH. KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học thông tin tại Viện Khoa học công nghệ tiên tiến (JAIST) Nhật Bản năm 2021.

Research topics
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)
 • Học máy đa phương thức (Multi-modal Machine Comprehension)
 • Học sâu (Deep learning)
Teaching subjects
 • Học sâu
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao
 • Khai thác và xử lý dữ liệu văn bản
 • Nhập môn ngôn ngữ học thống kê và ứng dụng

Contact Info: lttung@fit.hcmus.edu.vn


TS. Lê Trung Nghĩa hiện đang là giảng viên ở Bộ môn Công Nghệ Tri Thức. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại viện National Institute of Informatics (NII), Nhật Bản và có nhiều bài báo khoa học được công bố ở các tạp chí, hội nghị quốc tế có chất lượng cao.

Research topics
 • Applied computer vision and machine learning
 • Multimedia security and forensics
 • Medical imaging
 • Human-computer interaction
 • Mixed reality
Teaching subjects
 • Lập trình cho trí tuệ nhân tạo nâng cao (Chương trình Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo)
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (Chương trình Thạc sĩ Khoa học dữ liệu)

Contact Info: ltnghia@fit.hcmus.edu.vn


TS. Vũ Thị Mỹ Hằng tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Grenoble Alpes, Cộng hoà Pháp năm 2020. Tham gia giảng dạy tại bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin từ năm 2010.

Research topics
 • Ứng dụng CNTT trong hỗ trợ giáo dục
 • Xây dựng và khai thác tri thức
 • Quản lý dữ liệu và Dữ liệu lớn
 • Phân tích kinh doanh
Teaching subjects
 • Các hệ Cơ sở tri thức (ngành HTTT)

Contact Info: vtmhang@fit.hcmus.edu.vn


TS. Lê Khánh Duy hiện là trưởng nhóm nghiên cứu về tương tác người-máy (human-computer interaction) và phó trưởng phòng thí nghiệm Hệ thống thông minh của Khoa Công nghệ thông tin, đồng thời cũng giữ vai trò cố vấn cho Phòng thí nghiệm Công nghệ phần mềm. TS. Lê Khánh Duy có kinh nghiệm nghiên cứu đa dạng về tương tác người-máy và nghiên cứu/thiết kế trải nghiệm người dùng (user experience research/design) cả trong môi trường học thuật lẫn trong công nghiệp. Trước khi trở về Việt Nam và gia nhập Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TS. Lê Khánh Duy từng làm việc trong vai trò chuyên gia nghiên cứu trong nhóm nghiên cứu về trải nghiệm người dùng của tập đoàn ABB ở Thụy Điển, và trước đó là trong nhóm nghiên cứu về giao diện người-máy của Technicolor Research & Innovation, Pháp. TS. Lê Khánh Duy nhận bằng tiến sĩ với chuyên môn về tương tác người-máy từ Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển và trước đó là thạc sĩ về công nghệ thông tin và truyền thông của Télécom ParisTech, Pháp. TS. Lê Khánh Duy cũng tốt nghiệp cử nhân về công nghệ phần mềm từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG.HCM. TS. Lê Khánh Duy đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu của châu Âu cũng như đã chủ trì các dự án hợp tác triển khai, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp trong lĩnh vực tương tác người-máy và thiết kế trải nghiệm người dùng.

Research topics
 • Tương tác người-máy (Human-computer interaction)
 • Thực tại ảo, thực tại tăng cường, thực tại hỗn hợp (VR, AR, MR)
 • Các bề mặt và không gian tương tác (Interactive surfaces/spaces)
 • Các hệ thống cộng tác hỗ trợ bởi máy tính (Computer supported collaborative systems)
Teaching subjects
 • Nhập môn tương tác người-máy
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Thiết kế giao diện

Contact Info: lkduy@fit.hcmus.edu.vn


TS. Trần Duy Hoàng hiện là giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH. KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học KU Leuven, Vương quốc Bỉ năm 2023.

Research topics
 • Tối ưu hoá tổ hợp (Combinatorial optimization)
 • Máy học cho bài toán tối ưu (Machine learning for optimization)
 • Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent transportation system)
Teaching subjects
 • Nhập môn công nghệ thông tin
 • Kiểm thử phần mềm
 • Lập trình Windows

Contact Info: tdhoang@fit.hcmus.edu.vn


TS. Bùi Duy Đăng hiện là giảng viên Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Thông tin tại Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) năm 2022. Trong thời gian làm Tiến sĩ, ông đạt được một số giải thưởng như, quỹ cho nghiên cứu viên không phải người Nhật NEC C&C (NEC C&C Grants for Non-Japanese Researchers), giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc của viện điện tử, thông tin và truyền thông chi nhánh Hokuriku (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers Hokuriku Branch Outstanding Student Award).

Research topics
 • Công cụ hình thức (Formal methods)
 • Đặc tả hình thức (Formal specification)
 • Chứng minh tự động (Theorem proving)
 • Kiểm định mô hình (Model checking)
 • Hoạt hoạ của máy trạng thái (State machine graphical animations)
Teaching subjects
 • Nhập môn lập trình
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Contact Info: bddang@fit.hcmus.edu.vn


TS. Nguyễn Hồng Bửu Long hiện là giảng viên bộ môn Công nghệ tri thức, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH. KHTN. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại trường ĐH. KHTN năm 2023.

Research topics
 • Truy vấn thông tin
 • Dịch máy
 • Mô hình ngôn ngữ lớn
Teaching subjects
 • Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng

Contact Info: nhblong@fit.hcmus.edu.vn