Nhóm Nghiên cứu Mật mã Phi tập trung, viết tắt là Decentralized Crypt or DC, là nhóm nghiên cứu mạnh về mật mã tại Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh – VNU-HCMC. Decentralized Crypt quy tụ các nhà nghiên cứu toán học và mật mã học đang làm việc tại các đại học trong cũng như ngoài nước. Mục tiêu chính của The Decentralized Crypt là thiết kế các công cụ mật mã sáng tạo và phát triển các hệ mật mã đảm bảo tính riêng tư có tính ứng dụng thực tiễn và an ninh hậu lượng tử.

Chủ đề nghiên cứu

 • Số ngẫu nhiên, zero-knowledge, chữ ký nhóm, kiểm định và khai thác dữ liệu đảm bảo tính riêng tư, và tiền số mật mã.

Nhân lực

 • Nguyễn Đình Thúc, VNU-HCMC, trưởng nhóm
 • Nguyễn Tạ Toàn Khoa, NTU, Singapore, đồng trưởng nhóm
 • Đặng Hải Vân, Anh
 • Trần Việt Xuân Phương, Úc
 • Nguyễn Tấn Trung, VNU-HCMC
 • Nguyễn Thanh Bình, VNU-HCMC
 • Trần Ngọc Bảo, ĐH Sư phạm Tp. HCM University
 • Trần Trung Dũng, VNU-HCMC
 • Phạm Thị Bạch Huệ, VNU-HCMC
 • Trần Minh Triết, VNU-HCMC
 • Trần Đình Long, ĐH Khoa học Huế
 • Trần Đan Thư, VNU-HCMC
 • Hoàng Minh Thắng, Mỹ
 • Nguyễn Như Huân, Mỹ
 • Nguyễn Phương Hà, Mỹ

Đề tài nghiên cứu

 • Hotspot Security, Sở KH-CN Tp. HCM, 2011.
 • Thiết kế và Cài đặt các Lõi IP mật mã trên FPGA, KC01, 2012.
 • Thám mã RSA, Sở KH-CN Tp. HCM, 2015.
 • Constant, Dự án Công nghiệp về Tiền tệ Mật mã, 2019.

Bài báo khoa học

 • Thang Hoang, Deokjai Choi, and Thuc D. Nguyen, Gait Authentication on Mobile Phone Using Biometric Cryptosystem and Fuzzy Commitment Scheme. IJIS, 2015.
 • Van H. Dang and Thuc D. Nguyen, Construction of Pseudoinverse Matrix over Finite Field and Its Application. Wireless Pers Commum., 2015.
 • Long D. Tran, Thu D. Tran, Deokjai Choi, and Thuc D. Nguyen, RSA-type Algebra Structures, KSII Transaction on Internet and Information Systems, 2016.
 • San Ling, Khoa Nguyen, Adeline Roux-Langlois, Huaxiong Wang, A Lattice-based Group Signature Scheme with Verifier-local Revocation. Theoretical Computer Science, Vol.2, 2018.
 • Benoit Liert, San Ling, Khoa Nguyen, Huaxiong Wang. Lattice-based Zero-knowledge Arguments for Integer Relation, CRYPTO 2018, Springer, 2018.
 • Toan-Thinh Truong, Minh-Triet Tran, Anh-Duc Duong, and Isao Echizen, Provable Identity Based User Authentication Scheme on ECC in Multi-server Environment, Wireless Pers Commum., 2017.