fit@hcmus

Công trình NCKH

 1. Tên đề tài: Phát triển các thuật toán khai thác mẫu tuần tự và luật từ cơ sở dữ liệu chuỗi

  Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Hoài Bắc

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2014 - 2016

 2. Tên đề tài: Cải tiến COCOMO dựa trên phân tích xu hướng của năng suất dự án và các nhân tố ảnh hưởng theo thời gian

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Vũ

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2015 - 2017

 3. Tên đề tài: Các thuật toán nâng cao trong khai thác mẫu tuần tự và luật

  Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Hoài Bắc

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2016 - 2018

 4. Tên đề tài: Phát triển các phương pháp ẩn luật trong khai thác dữ liệu đảm bảo tính riêng tư

  Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Hoài Bắc

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2019 - 2022

 5. Tên đề tài: Phát sinh và sắp xếp các trường hợp kiểm thử trong kiểm thử tự động giao diện ứng dụng Web

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Vũ

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2019 - 2022

 1. Tên đề tài: Ứng dụng tổng hợp tiếng nói Tiếng việt trên điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Cơ quan tài trợ: Bộ Thông Tin và Truyền thông

  Năm thực hiện: 2014

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tấn công RSA và xây dựng công cụ phân tích RSA

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2014 - 2015

 2. Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống giải pháp phần mềm chống thất thoát dữ liệu tác nghiệp trên máy tính cá nhân

  Chủ nhiệm: PGS.TS.Trần Minh Triết

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2015 - 2017

 3. Tên đề tài: Xây dựng công cụ tổng hợp tin tức tiếng Việt và ứng dụng

  Chủ nhiệm: TS. Nghiêm Quốc Minh

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2016 - 2018

 4. Tên đề tài: Phát triển hệ thống hỗ trợ tự động tạo biên bản cuộc họp sử dụng công nghệ nhận dạng tiếng nói

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2017

 5. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Minh Triết

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2022 - 2023

 6. Tên đề tài: Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Vũ

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2022 - 2023

 7. Tên đề tài: Xây dựng phần mềm call center

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Cơ quan tài trợ: Trung tâm Sở Hữu Trí Tuệ & Chuyển Giao Công Nghệ

  Năm thực hiện: 2016

 8. Tên đề tài: Hệ thống tự động phát sinh phụ đề cho các bản tin thời sự tiếng Việt trên kênh Youtube và ứng dụng

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Cơ quan tài trợ: Trung tâm Sở Hữu Trí Tuệ & Chuyển Giao Công Nghệ

  Năm thực hiện: 2016

LOẠI B

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và hiện thực một số lõi IP chuyên dụng cho mã hóa / giải mã thực hiện trên FPGA

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2012 - 2014

 2. Tên đề tài: Xây dựng môi trường tích hợp trên Web hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu, và phát triển dự án trong công nghệ phần mềm

  Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Đan Thư

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2013

 3. Tên đề tài: Các đẳng thức Ahlswede-Zhang dạng cục bộ trong tập có thứ tự riêng phần tổng quát và ứng dụng

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Đan Thư

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2014

 4. Tên đề tài: Khai thác dữ liệu ảnh dựa vào tái tạo thực thể ba chiều

  Chủ nhiệm: TS. Lý Quốc Ngọc

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2014

 5. Tên đề tài: Chứng thực an toàn với thiết bị di động và thiết bị đeo

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Minh Triết

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2015

 6. Tên đề tài: Dịch vụ thông minh hỗ trợ giám sát và thống kê trong hoạt động của người dựa trên thông tin thị giác

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2018

 7. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ hợp tác giữa ĐHQG-HCM với doanh nghiệp và địa phương

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Vũ

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2022

LOẠI C

 1. Tên đề tài: Ước lượng băng thông hiện hành trong trường hợp router thực thi cơ chế đa hàng đợi

  Chủ nhiệm: TS. Trần Trung Dũng

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2013

 2. Tên đề tài: Bộ miêu tả đặc trưng ảnh mặt người đa trạng thái cho ứng dụng truy tìm đối tượng thời gian thực

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Hoàng Thái

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2014

 3. Tên đề tài: Gom nhóm những trang thông tin có nội dung trùng lắp

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2017

 4. Tên đề tài: Định danh và xác định cảm xúc đối tượng dùng đặc trưng khuôn mặt

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Hoàng Thái

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2020

 5. Tên đề tài: Quy trình chứng thực dựa trên ECC và tăng cường khả năng chống giả mạo dựa trên gương mặt cho các hệ thống dịch vụ thông minh

  Chủ nhiệm: TS. Trương Toàn Thịnh

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2021

 6. Tên đề tài: Một số phương pháp chọn lọc đặc trưng cho nghiên cứu bệnh tiêu chảy do nhiễm Rotavirus

  Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Nhàn

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2022

 1. Tên đề tài: Mật mã phi tập trung và ứng dụng: Tích hợp Blockchain và IoT

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

  Cơ quan tài trợ: Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh

  Năm thực hiện: 2019

 1. Tên đề tài: Biểu diễn ảnh đối tượng với đặc trưng thị giác cấp thấp

  Chủ nhiệm: ThS. Trương Phước Hưng

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2014 - 2016

 2. Tên đề tài: kLAserCutter - Máy cắt laser nghệ thuật IoT

  Chủ nhiệm: ThS. Cao Xuân Nam

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2016 - 2017

 3. Tên đề tài: Nhận dạng hoạt động người dựa trên việc kết hợp đặc trưng đa nguồn

  Chủ nhiệm: ThS.Võ Hoài Việt

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2017 - 2019

 4. Tên đề tài: Chọn đặc trưng bán giám sát cho bài toán học motif phân biệt

  Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Nhàn

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2017 - 2020

 5. Tên đề tài: Xây dựng quy trình chứng thực người dùng cho các hệ thống dịch vụ từ xa sử dụng đa thức Chebyshev

  Chủ nhiệm: ThS. Trương Toàn Thịnh

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2018 - 2020

 6. Tên đề tài: Nhận thức và phản ứng của con người khi thay đổi tốc độ di chuyển trong môi trường thực tại ảo

  Chủ nhiệm: ThS. Lương Vĩ Minh

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2018 - 2019

 7. Tên đề tài: Một hướng tiếp cận để cải tiến hệ thống tư vấn cho nhóm người dùng dựa vào phân rã ma trận

  Chủ nhiệm: Lê Nguyễn Hoài Nam

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2019 - 2020

 8. Tên đề tài: Hoàn thành ảnh bằng học sâu

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Ngọc Thảo

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2019

 9. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tiếng việt tự động bằng mạng LSTM hai chiều

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Ngọc Thành

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2019 - 2020

 10. Tên đề tài: Xây dựng một giải pháp ứng dụng phần mềm phục vụ công tác đăng ký phòng và thanh tra giảng dạy tại Trường ĐH KHTN

  Chủ nhiệm: CN. Võ Nam Thục Đoan

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2020 - 2021

 11. Tên đề tài: Nhận dạng hoạt động người trong môi trường không ràng buộc dựa vào mạng học sâu

  Chủ nhiệm: TS. Võ Hoài Việt

  Cơ quan tài trợ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Năm thực hiện: 2020 - 2023

 1. Tên hợp đồng: CLB Robot LEGO Mindstorms 2017

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Đơn vị hợp tác: US Consulate General HCMC

  Năm thực hiện: 2017 - 2018

 2. Tên hợp đồng: KhanViet Learning Portal Stage 3 Final stage of Khan Viet: open to self-sustainable developments

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Đơn vị hợp tác: US Consulate General HCMC

  Năm thực hiện: 2017

 3. Tên hợp đồng: Xây dựng hệ thống dạy và học tương tác với sự hỗ trợ của Intel Realsense 3D Camera

  Cá nhân thực hiện: ThS. Nguyễn Tri Tuấn

  Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH Mitani Sangyo (Nhật)

  Năm thực hiện: 2017

 4. Tên hợp đồng: Khan Viet Stage 4 Project

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Đơn vị hợp tác: US Consulate General HCMC

  Năm thực hiện: 2018

 5. Tên hợp đồng: Tập huấn chuyên đề thực nghiệm "Thực hành sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính - CAT (Computer Assisted Translation)"

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Đinh Điền

  Đơn vị hợp tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

  Năm thực hiện: 2018

 6. Tên hợp đồng: Lớp "Thực hành sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính" - CAT

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Đinh Điền

  Đơn vị hợp tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

  Năm thực hiện: 2018

 7. Tên hợp đồng: Dự án nghiên cứu phần mềm "Abnormal Behavior by using Skeleton"

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

  Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH SNA Việt Nam

  Năm thực hiện: 09/2019 - 02/2020

 8. Tên hợp đồng: Thu thập dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình máy học phân tích hành vi của tài xế lái xe bus

  Cá nhân thực hiện: ThS. Nguyễn Hải Đăng

  Đơn vị hợp tác: Công ty CP Công nghệ Phenikaa Maas

  Năm thực hiện: 06/2021 - 08/2021

 9. Tên hợp đồng: Nghiên cứu các bài toán liên quan đến lĩnh vực xử lý ảnh, máy học, thị giác máy tính

  Cá nhân thực hiện: ThS. Bùi Tấn Lộc

  Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam

  Năm thực hiện: 07/2021 - 12/2021

 10. Tên hợp đồng: Module AI phát hiện và phân loại biển báo giao thông

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Trần Minh Triết

  Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH MAPDAS

  Năm thực hiện: 09/2021 - 03/2022

 11. Tên hợp đồng: Tư vấn và nghiên cứu các bài toán liên quan đến lĩnh vực xử lý ảnh, máy học, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trình biên dịch, phân tích dữ liệu lớn, khai phá thông tin (Giai đoạn 2)

  Cá nhân thực hiện: ThS. Bùi Tấn Lộc

  Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam

  Năm thực hiện: 01/2022 - 06/2022

 12. Tên hợp đồng: Ứng dụng thực tại tăng cường GrandAR Piano

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Trần Minh Triết, TS. Lê Khánh Duy

  Đơn vị hợp tác: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  Năm thực hiện: 05/2022 - 08/2022

 13. Tên hợp đồng: Module AI phát hiện và đọc biển số nhà và biển hiệu

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Trần Minh Triết

  Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH MAPDAS

  Năm thực hiện: 07/2022 - 09/2022

 14. Tên hợp đồng: Kids Piano

  Cá nhân thực hiện: TS. Lê Khánh Duy

  Đơn vị hợp tác: Công ty Cp Gumi Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  Năm thực hiện: 10/2022 - 11/2022

 15. Tên hợp đồng: Nhận dạng hoạt động người trong môi trường không ràng buộc dựa vào mạng học sâu

  Cá nhân thực hiện: PGS.TS. Trần Minh Triết, TS. Lê Khánh Duy

  Đơn vị hợp tác: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  Năm thực hiện: 2020 - 2023

 16. Tên hợp đồng: Giải pháp phần mềm hỗ trợ tìm kiếm các đoạn video quảng cáo có nội dung phù hợp với truy vấn (Giai đoạn 1)

  Cá nhân thực hiện: ThS. Đỗ Trọng Lễ

  Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH PFS STUDIO

  Năm thực hiện: 03/2023 - 05/2023

 17. Tên hợp đồng: Thu thập dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình máy học nhận diện khuôn mặt, độ tuổi và giới tính

  Cá nhân thực hiện: ThS. Nguyễn Hải Đăng

  Đơn vị hợp tác: Cty CP Công nghệ Phenikaa Maas Phenikaa Maas Technology JSC

  Năm thực hiện: 07/2023 - 09/2023

 18. Tên hợp đồng: An integrated approach to explainable machine learning

  Cá nhân thực hiện: GS.TS. Lê Hoài Bắc

  Đơn vị hợp tác: Office of Naval Research Global (ONRG)

  Năm thực hiện: 2023 -2025