fit@hcmus

Công trình NCKH

 1. Tên đề tài: Phát triển các thuật toán khai thác mẫu tuần tự và luật từ cơ sở dữ liệu chuỗi

  Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Hoài Bắc

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2014 - 2016

 2. Tên đề tài: Cải tiến COCOMO dựa trên phân tích xu hướng của năng suất dự án và các nhân tố ảnh hưởng theo thời gian

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Vũ

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2015 - 2017

 3. Tên đề tài: Các thuật toán nâng cao trong khai thác mẫu tuần tự và luật

  Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Hoài Bắc

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2016 - 2018

 4. Tên đề tài: Phát triển các phương pháp ẩn luật trong khai thác dữ liệu đảm bảo tính riêng tư

  Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Hoài Bắc

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2019 - 2022

 5. Tên đề tài: Phát sinh và sắp xếp các trường hợp kiểm thử trong kiểm thử tự động giao diện ứng dụng Web

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Vũ

  Cơ quan tài trợ: Nafosted – Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ Quốc gia

  Năm thực hiện: 2019 - 2022

 1. Tên đề tài: Ứng dụng tổng hợp tiếng nói Tiếng việt trên điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Cơ quan tài trợ: Bộ Thông Tin và Truyền thông

  Năm thực hiện: 2014

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tấn công RSA và xây dựng công cụ phân tích RSA

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2014 - 2015

 2. Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống giải pháp phần mềm chống thất thoát dữ liệu tác nghiệp trên máy tính cá nhân

  Chủ nhiệm: PGS.TS.Trần Minh Triết

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2015 - 2017

 3. Tên đề tài: Xây dựng công cụ tổng hợp tin tức tiếng Việt và ứng dụng

  Chủ nhiệm: TS. Nghiêm Quốc Minh

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2016 - 2018

 4. Tên đề tài: Phát triển hệ thống hỗ trợ tự động tạo biên bản cuộc họp sử dụng công nghệ nhận dạng tiếng nói

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2017

 5. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Minh Triết

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2022 - 2023

 6. Tên đề tài: Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Vũ

  Cơ quan tài trợ: Sở Khoa học & Công nghệ

  Năm thực hiện: 2022 - 2023

 7. Tên đề tài: Xây dựng phần mềm call center

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Cơ quan tài trợ: Trung tâm Sở Hữu Trí Tuệ & Chuyển Giao Công Nghệ

  Năm thực hiện: 2016

 8. Tên đề tài: Hệ thống tự động phát sinh phụ đề cho các bản tin thời sự tiếng Việt trên kênh Youtube và ứng dụng

  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Cơ quan tài trợ: Trung tâm Sở Hữu Trí Tuệ & Chuyển Giao Công Nghệ

  Năm thực hiện: 2016