fit@hcmus

Chương trình Chuẩn (Đại trà)

Chương trình đào tạo bậc cử nhân (4 năm) được xây dựng theo hướng cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành vững chắc, kiến thức ngành chuyên sâu, chú trọng phát triển năng lực người học, phát triển các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng mềm, cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Qua chương trình đào tạo này, người học sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết để làm việc trong ngành Công nghệ thông tin và có khả năng tiếp tục học tập và cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này.

Các chương trình chuẩn được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Việt.

Chương trình đại học chính quy Chuẩn (đại trà) của Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM hướng đến việc cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ Thông tin. Sinh viên được tiếp cận với những kiến thức cơ bản về lập trình, cấu trúc dữ liệu, hệ điều hành, mạng máy tính, và các lĩnh vực khác liên quan. Đồng thời, chương trình cũng chú trọng đến việc phát triển kỹ năng mềm, tư duy logic, và khả năng làm việc nhóm, giúp sinh viên trở thành những chuyên gia toàn diện trong ngành.

Trong suốt quá trình học tập, sinh viên sẽ được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và có nền tảng vững chắc trong ngành. Các giảng viên không chỉ là những chuyên gia hàng đầu với kiến thức sâu rộng, mà còn là những người cống hiến và nhiệt huyết với việc chia sẻ kiến thức và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn.

Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập và tham gia dự án nghiên cứu, giúp sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức đã học và phát triển kỹ năng làm việc vào thực tế. Ngoài ra, Khoa và Trường còn duy trì quan hệ mạng lưới với các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên kết nối và tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp trong ngành.

Với chương trình đại học chính quy Chuẩn nhóm máy tính và công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cam kết đào tạo ra những cử nhân có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng mạnh mẽ và khả năng sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp công nghệ thông tin hiện đại.

Chương trình đã đạt chuẩn AUN-QA, là chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục dành cho hệ thống các trường đại học thuộc khối ASEAN vào năm 2010.

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Sau 2 năm học giai đoạn đại cương, sinh viên có thể đăng ký xét chọn 1 trong các ngành/ chuyên ngành như sau:

 • Ngành Kỹ thuật phần mềm
 • Ngành Hệ thống thông tin
 • Ngành Khoa học Máy tính
  • Chuyên ngành Khoa học Máy tính
  • Chuyên ngành Công nghệ Tri thức
  • Chuyên ngành An toàn thông tin
  • Chuyên ngành Thị giác Máy tính
  • Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu
 • Ngành Công nghệ Thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ Thông tin
  • Chuyên ngành Mạng Máy tính và Viễn thông

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

STT KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ (TC) Tổng số TC
tích lũy khi
tốt nghiệp
(1+2+3+4)
GHI CHÚ
Bắt buộc Tự chọn Tự chọn
tự do
Tổng cộng
1 Giáo dục đại cương (1)
(không kể Ngoại ngữ, GDTC và GDQP)
42 14 0 56 138
2 Giáo dục
chuyên nghiệp
Cơ sở ngành (2) 38 0 0 38
Ngành (3) 16 8 10 34
Tốt nghiệp (4) 0 10 0 10