THÔNG BÁO

Nhằm hỗ trợ cho các bạn học viên khóa 32/2022 có thể có đề tài và đăng ký đề tài vào đợt 1 (tháng 4/2024), các bạn vui lòng điền các thông tin về lĩnh vực/ hướng nghiên cứu tại: https://tinyurl.com/ksdtK33-2023

Thời gian thực hiện: trước 9g00 ngày 27/11/2023.

Các nhóm và hướng nghiên cứu chính tại Khoa các bạn có thể xem lại tại link.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/