Nghiên cứu khoa học
GIỚI THIỆU CHUNG

Chúng ta đang chứng kiến một kỷ nguyên với những thay đổi nhanh chóng chưa từng có về khoa học và công nghệ. Các lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), học máy (machine learning), dữ liệu lớn (big data) và phân tích dữ liệu (data analytics), tương tác người máy (human-computer interaction), v.v... đang có những bước tiến nhanh chóng. Những thành tựu từ các lĩnh vực này đã và đang được áp dụng thực tế, như trong điều trị ung thư, học thích ứng trong giáo dục, và xe tự hành.

Xem giới thiệu chung các chương trình Nghiên cứu Khoa học

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu
Trí tuệ nhân tạo
và Khoa học dữ liệu
Môi trường thông minh & đa phương tiện
Môi trường thông minh
và đa phương tiện
Hệ thống thông minh & đa phương tiện
Hệ thống thông minh
và đa phương tiện
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Xử lý tiếng nói
Xử lý tiếng nói
Xử lý âm thanh
Xử lý âm thanh
Tìm kiếm thông tin & Khai thác văn bản
Tìm kiếm thông tin & Khai thác văn bản
Sinh trắc học
Sinh trắc học
Khoa học dữ liệu & Thị giác
Khoa học dữ liệu & Thị giác
Mật mã phi tập trung & Blockchain
Mật mã phi tập trung & Blockchain
Công nghệ phần mềm
Công nghệ phần mềm
Dịch vụ thông minh
Dịch vụ thông minh

LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH KHTN TP.HCM

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Email: support@fit.hcmus.edu.vn

Điện thoại: (028) 3835 4266 (Ext: 500)