THÔNG BÁO

Thông tin các buổi phỏng vấn chương trình liên thông môn học ĐH-ThS năm 2024

Sinh viên đã nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên thông môn học Đại học - Thạc sĩ xem chi tiết từng tiểu ban phỏng vấn tại file đính kèm. Thời gian phỏng vấn: 

  1. Tiểu ban 1: 14g00, ngày 20/3/2024 (thứ tư)
  2. Tiểu ban 2: 8g30, ngày 23/3/2024 (thứ bảy)
  3. Tiểu ban 3: 8g00, ngày 20/3/2024 (thứ tư)
  4. Tiểu ban 4: 8g00, ngày 20/3/2024 (thứ tư)
  5. Tiểu ban 5: 13g30, ngày 19/3/2024 (thứ ba)
  6. Tiểu ban 6: 14g00, ngày 20/3/2024 (thứ tư)
  7. Tiểu ban 7: 8g00, ngày 20/3/2024 (thứ tư)
  8. Tiểu ban 8: 8g00, ngày 22/3/2024 (thứ sáu)

GIÁO VỤ KHOA CNTT