Thông báo

Sinh viên hệ HCĐH xem điểm phúc khảo HK1/23-24 trong file đính kèm.

Giáo vụ Khoa CNTT