THÔNG BÁO
Các bạn sinh viên khóa 2020 và 2021 đang tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ đăng ký môn học cùng với lớp cao học khóa 33/2023 từ ngày 25/3 đến 10g00 ngày 28/3/2024.


Danh sách môn đăng ký
Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Ngày học
MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh TS. Bùi Tiến Lên Thứ 7 (13g30)
MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao PGS.TS. Đinh Điền Thứ 4 (18g00)
MTH079 Học sâu TS. Nguyễn Tiến Huy Thứ 5 (18g30)
MTH055 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS. Lê Hoài Bắc Thứ 6 (18g00)
MTH099 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao TS. Phạm Nguyễn Cương Thứ 5 (18g00)
MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao TS. Lê Thị Nhàn Thứ 7 (13g30)
MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Vũ Hải Quân Chủ nhật (8g30)
MTH085 Thị giác máy tính nâng cao PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Thứ 7 (8g30)

Lưu ý: 
  • Sinh viên đăng ký học phần đúng hạn, link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học. 
  • Sinh viên đã học đủ số tín chỉ các môn chung ĐH-ThS (16 tín chỉ) không thực hiện đăng ký môn học.

GIÁO VỤ KHOA CNTT