THÔNG BÁO

Bộ phận giáo vụ chuyển đến sinh viên các khóa thông tin và thông báo từ Trường về việc tính học phí và thu học phí trình độ đại học hệ chính quy chương trình chuẩn, HK1/2023-2024 như sau:

1. Thông báo thu học phí học kỳ 1/2023-2024 dành cho sinh viên đại học chính quy chương trình Chuẩn (link)

2. QĐ 2165/QĐ-KHTN, ngày 26/10/2023: Quy định gia hạn thời gian nộp học phí đối với sinh viên, học viên sau đại học (link)

3. Mẫu đơn gia hạn nộp học phí (link)

Chi tiết các bạn xem tại link thông báo tương ứng hoặc file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT