THÔNG BÁO

Về việc triển khai tra cứu điểm trên hệ thống quản lý người học Student@VNUHCM-US

Kể từ ngày 03/07/2024, học viên và nghiên cứu sinh (gọi tắt là người học) sẽ tra cứu điểm của các môn học trên hệ thống quản lý người học của Trường tại địa chỉ https://student.hcmus.edu.vn/

Hệ thống này hỗ trợ các thông tin về người học gồm:

  • Thông tin cá nhân của người học.
  • Kết quả học tập
  • Lịch học và lịch thi.
  • Học phí
  • Các thông báo được gửi riêng đến từng người học tại Trường.

Cách thức tra cứu xem chi tiết tại thông báo: https://link.hcmus.edu.vn/tracuudiemStudentVNUHCM-US

Nếu có ý kiến góp ý, thắc mắc liên quan đến hệ thống, người học vui lòng gửi email về địa chỉ: InfoServiceSupport@hcmus.edu.vn.

---
BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT