Ngày 17/11/2023 Trường đã chuyển khoản học bổng Tân sinh viên HK2 năm học: 2022-2023.

Ngày 29/11/2023 Trường đã chuyển khoản học bổng Tân sinh viên HK3 năm học: 2022-2023.

Đề nghị sinh viên được cấp xét học bổng kiểm tra tài khoản cá nhân.