THÔNG BÁO

STTTên môn họcSố TCGV giảng dạyLịch họcPhòng
1Cấu trúc dữ liệu4ThS. Văn Chí Namthứ 3 (18g00)F205B
Thời gian học: 22/4 - 14/7/2024
(trong đó 30/4: nghỉ lễ)
2Kỹ thuật lập trình4TS. Trương Toàn Thịnhchủ nhật (8g00)I35
Thời gian học: 15/4 - 30/6/2024

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/