THÔNG BÁO

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi Seminar cho luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh (NCS) Phùng Thái Thiên Trang nhằm giúp NCS trình bày luận án tiến sĩ và thu nhận các đóng góp ý kiến từ cộng đồng khoa học ở bên trong và bên ngoài Khoa CNTT. Kính mời Quý Thầy Cô, các anh/chị nghiên cứu sinh quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến cho đề tài để NCS có thể ghi nhận các thiếu sót và hoàn chỉnh luận án tiến sĩ để đủ điều kiện được đề nghị bảo vệ luận án cấp Đơn vị chuyên môn

  • Thời gian: 
    • Thứ Sáu ngày 01/12/2023, từ 9:00 - 11:00
    • Thứ Bảy ngày 02/12/2023, từ 15:00 - 17:00
  • Địa điểm: Phòng I72
  • Tên đề tài: Tăng cường khả năng hiểu ảnh của hệ thống truy vấn ảnh
  • Người trình bày: NCS. Phùng Thái Thiên Trang
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Lý Quốc Ngọc

Trân trọng,

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/