THÔNG BÁO

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi Seminar cho luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Ngọc Thành nhằm giúp NCS trình bày luận án tiến sĩ và thu nhận các đóng góp ý kiến từ cộng đồng khoa học ở bên trong và bên ngoài Khoa CNTT. Kính mời Quý Thầy Cô, các anh/chị nghiên cứu sinh quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến cho đề tài để NCS có thể ghi nhận các thiếu sót và hoàn chỉnh luận án tiến sĩ để đủ điều kiện được đề nghị bảo vệ luận án cấp Đơn vị chuyên môn

 • Thời gian: 
  • Lần 1: 8g00 ngày 08/12/2023: Tổng quan
  • Lần 2: 8g00 ngày 15/12/2023: Kết quả của luận án
  • Lần 3: 8g00 ngày 20/12/2023Kết quả của luận án
 • Địa điểm: Phòng I81
 • Tên đề tài: Dự đoán liên kết trong đồ thị tri thức
 • Người trình bày: NCS. Lê Ngọc Thành
 • Cán bộ hướng dẫn: GS. TS Lê Hoài Bắc

Trân trọng,

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/