THÔNG BÁO

Lịch học toàn khóa lớp cao học khóa 33/2023 tại file đính kèm.

Thời gian: từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025 (24 tháng)

Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:

SttNhóm học phầnThời gian họcThi kết thúc học phầnGhi chú
1.Nhóm học phần 118/12/2023 đến 28/01/2024 (6 tuần)

19/02/2024 đến 24/3/2024 (5 tuần)

01/4 đến 14/4/2024Nghỉ tết Nguyên Đán từ 29/01 đến 18/02/2024
2.Nhóm học phần 215/4/2024 đến 30/6/2024 (11 tuần)08/7 đến 21/7/2024Nghỉ lễ: 30/4 và 01/5/2024
3.Nhóm học phần 322/7/2024 đến 01/9/2024 (6 tuần)
04/9/2024 đến 06/10/2024 (5 tuần)
14/10 đến 27/10/2024Nghỉ lễ: 02,03/9/2024
4.Nhóm học phần 428/10/2024 đến 12/01/2025 (11 tuần)10/02 đến 23/02/2025Nghỉ tết Nguyên Đán từ  20/01 đến 09/02/2025
5.Nhóm học phần 524/02/2025 đến 11/5/2025 (11 tuần)19/5 đến 01/6/2025Nghỉ lễ: 30/4 và 01/5/2025

 

Luận văn thạc sĩ, Đồ án tốt nghiệp:

SttPhương thức đào tạoĐăng ký Luận văn/Đồ ánThực hiện Luận văn/Đồ ánBảo vệ Luận văn/Đồ ánXét tốt nghiệp
1.Phương thức 1Tháng 2/2025Tháng  3 – 10/2025Tháng  11 –12/2025Tháng 01/2026
2.Phương thức 2

Phương thức 3

Tháng 4/2025Tháng 5–10/2025Tháng  11–12/2025Tháng 01/2026

 

Lưu ý:

1. Sinh hoạt đầu khóa từ 8 giờ 00 ngày 14/12/2023 tại Giảng đường 2

2. Đăng ký nhóm học phần 1 từ ngày 11/12/2023.

3. Thời gian bắt đầu học phần 1: 18/12/2023

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/11/17/thong-bao-nhap-hoc-trinh-do-thac-si-va-lich-hoc-toan-khoa-33-2023/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/