THÔNG BÁO

#fithcmus chuyển đến các ứng viên thông báo kết quả tuyển sinh Sau Đại học năm 2024 - đợt 1 như sau:

- Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ: https://link.hcmus.edu.vn/kqtsThS2024-1

- Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh:  https://link.hcmus.edu.vn/kqxtNCS2024-1

- Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ: https://link.hcmus.edu.vn/kqdbTS2024-1

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/