THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Trí tuệ nhân tạo khoá 32/2022 đã nộp đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ tại Văn phòng Khoa từ ngày từ 22/2 - 15/3/2024 xem danh sách trong file đính kèm.

Các bạn kiểm tra kỹ các thông tin: tên đề tài, giảng viên hướng dẫn. Nếu có có sai sót vui lòng liên hệ qua email Bp. Giáo vụ Sau đại học để được cập nhật trước 8g00 ngày 21/3/2024.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/