THÔNG BÁO

Lớp Xử lý ảnh số và video số nâng cao - HP4-K32, lịch học chủ nhật (8g00) sẽ đổi sang học phòng I42 một buổi ngày 26/11 do nhà E cúp điện tuần này.

Các tuần sau lớp vẫn học bình thường tại E302.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/