Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp cùng công ty FPT Software tổ chức Hội thảo Large Language Model (LLM) với các thông tin sau:

  • Thời gian: 13g30 - 15g00 thứ năm ngày 11/04/2024
  • Địa điểm: Phòng F.101, cơ sở Thủ Đức
  • Diễn giả: Anh Phan Công Bình – AI Tech Lead – FPT Software HCM
  • Danh sách tham gia: tệp tin đính kèm

Lưu ý:

  • Sinh viên đến sớm 15 phút và điểm danh đầu vào (trước hội thảo);
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp;
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL ;
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn