THÔNG BÁO

Danh sách môn mở trong Học phần 2 lớp cao học khóa 33/2023

Thời gian học: 15/4 - 30/6/2024 (11 tuần) 

STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học Hình thức thi Ghi chú
1 MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh TS. Bùi Tiến Lên Khoa học máy tính Thứ 7 (13g30)   vấn đáp Môn chung ĐH-ThS
2 MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao PGS.TS. Đinh Điền Thứ 4 (18g00)   vấn đáp + đồ án Môn chung ĐH-ThS
3 MTH079 Học sâu TS. Nguyễn Tiến Huy Thứ 5 (18g30)   Đồ án Môn chung ĐH-ThS
4 MTH055 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS. Lê Hoài Bắc Thứ 6 (18g00)   Đồ án Môn chung ĐH-ThS
1 MTH078 Các hệ thống tư vấn PGS.TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Hệ thống thông tin Chủ nhật (13g30)   Viết  
2 MTH035 Quản trị dự án hệ thống thông tin PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ Thứ 7 (8g00)   Vấn đáp  
3 MTH099 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao TS. Phạm Nguyễn Cương Thứ 5 (18g00)   Vấn đáp Môn chung ĐH-ThS
4 MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao TS. Lê Thị Nhàn Thứ 7 (13g30)   Viết Môn chung ĐH-ThS
1 MTH064 Học máy ứng dụng PGS.TS. Lê Hoàng Thái Trí tuệ nhân tạo  Chủ nhật (14g00)   Đồ án  
2 MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Vũ Hải Quân Thông báo sau   Vấn đáp Môn chung ĐH-ThS
3 MTH085 Thị giác máy tính nâng cao PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Thứ 7 (8g30)   Viết Môn chung ĐH-ThS
4 MTH055 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS. Lê Hoài Bắc Thứ 6 (18g00)   Đồ án Môn chung ĐH-ThS


Ghi chú: 

  • Các học viên theo học Ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo có thể đăng ký học các môn của ngành Hệ thống thông tin để tích lũy môn tự chọn và ngược lại.  
  • Đối với môn Khai thác dữ liệu lớn: học viên chỉ đăng ký khi chưa học môn "Khai thác dữ liệu và ứng dụng" ở bậc đại học, nếu học viên đã học ở bậc đại học vui lòng đăng ký môn khác thay thế.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/