THÔNG BÁO
Danh sách học phần tiến sĩ mở cho Nghiên cứu sinh khóa tuyển năm 2023

Thời gian bắt đầu học: 15/4/2024

Đối tượng học:

  • Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2023
  • Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học (phòng B08) trước khi khóa học bắt đầu.

Link đăng ký môn học: https://tinyurl.com/dkhpts33


1. Học phần bắt buộc

Áp dụng cả 3 ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Trí tuệ nhân tạo

STT

Môn

Giảng viên

Lịch học

Phòng

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

PGS. TS Vũ Hải Quân

Chủ nhật

(10g30)

I34

 

2. Học phần tự chọn tiến sĩ:

2.1 Ngành Khoa học máy tính + Trí tuệ nhân tạo (chọn 2 trong 3 môn sau)

STT

Môn

Giảng viên

Lịch học

Phòng

1

Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích

GS. TS Lê Hoài Bắc

Thứ sáu

(8g00)

I81

2

Các mô hình học máy

TS. Trần Thái Sơn

Thứ hai

(14g00)

I73

3

Mô hình ảnh - ngôn ngữ

PGS. TS Lý Quốc Ngọc

Thứ sáu

(15g00)

I73

 

2.2 Ngành Hệ thống thông tin

STT

Môn

Giảng viên

Lịch học

Phòng

1

Các chủ đề nâng cao trong hệ thống tư vấn

PGS. TS Lê Nguyễn Hoài Nam

Thứ tư

(13g00)

I84

2

Các mô hình tri thức cho hệ thống thông tin

TS. Vũ Thị Mỹ Hằng

Thứ hai

(8g00)

I84


LƯU Ý:

  • NCS Khóa 2023 không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.

  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/