Nhằm hỗ trợ các thông tin liên quan đến việc thực hiện đề tài theo từng phương thức của chương trình đào tạo thạc sĩ, Khoa CNTT tổ chức buổi Trao đổi các phương thức thực hiện đề tài luận văn/ đồ án thạc sĩ dành cho học viên cao học khóa 32/2022. 

  • Thời gian: 19g00 ngày 01/11/2023 (thứ tư)
  • Hình thức: trực tuyến qua kênh Zoom

Các bạn vui lòng đăng ký tham dự từ nay đến 15g00 ngày 01/11/2023 tại https://tinyurl.com/dkitdPTdtK32Giáo vụ sẽ gửi link Zoom qua email học viên cho các bạn đăng ký tham dự.

Nếu có các thắc mắc liên quan, học viên vui lòng liên hệ với Bp Giáo vụ Sau đại học qua email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/