THÔNG BÁO
Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện KLTN - TTDATN khóa 2020, đợt 2

Sinh viên ĐHCQ Chương trình Chuẩn xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020 - đợt 2 (bảo vệ T7, 8/2024) trong file đính kèm. 

Thời gian bảo vệ các Hội đồng như sau: 
 • THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP: ngày 27/7/2024
  • Hội đồng Kỹ thuật phần mềm: 8g00, phòng C42, C43A, C41
  • Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: 8g00, phòng C43B
  • Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30, phòng C41
  • Hội đồng Công nghệ tri thức: 13g30, phòng C42
  • Hội đồng Khoa học máy tính: 13g30, phòng C43A
 • KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: (27/7 - 08/8/2024)
  • Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: 9g00, ngày 27/7/2024
  • Hội đồng Khoa học máy tính 1: 7g30, ngày 29/7/2024
  • Hội đồng Khoa học máy tính 3: 7g30, ngày 30/7/2024
  • Hội đồng Khoa học máy tính 2: 7g30, ngày 31/7/2024
  • Hội đồng Kỹ thuật phần mềm: 8g00, ngày 02/8/2024
  • Hội đồng Công nghệ tri thức 1: 7g30, ngày 05/8/2024
  • Hội đồng Công nghệ tri thức 2: 9g00, ngày 05/8/2024
  • Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30, ngày 07/8/2024
  • Hội đồng Thị giác máy tính: 8g00, ngày 08/8/2024

Lưu ý:

 • SV bắt buộc liên hệ và gặp GVPB trước khi bảo vệ ít nhất 7 ngày trước ngày bảo vệ. Nếu SV không gặp phản biện trước bảo vệ, Khoa sẽ hủy bảo vệ và SV phải nhận điểm 0 của học phần tốt nghiệp trong HK2/23-24
 • Tham dự buổi hướng dẫn bảo vệ vào 15g00 ngày 22/6/2024.
 • Nộp đơn bảo vệ vào 01/7/2024.

GIÁO VỤ KHOA CNTT