Khoa thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2021 trở về trước về việc lớp Khởi nghiệp 21_1, HK3/2023-2024 sẽ HỦY do số lượng sinh viên thỏa điều kiện duyệt vào lớp <60 sinh viên (sĩ số tối thiểu để mở học phần tự chọn chung chuyên ngành).

Các bạn lưu ý để lựa chọn đăng ký học phần khác thay thế trong đợt hiệu chỉnh ngày 10/07-11/07/2024 trên Portal Trường https://portal.hcmus.edu.vn/

GIÁO VỤ KHOA CNTT