THÔNG BÁO
V/v nộp đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp
Khóa 2020- Đợt 2 (bảo vệ T7/2024)

Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên ĐHCQ Chuẩn và Cử nhân tài năng đang thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020- Đợt 2 (bảo vệ T3/2024) về việc nộp đề cương đề tài tốt nghiệp như sau:

Thời gian nộp: ngày 05/4/2024 (sáng từ 8g00-12g00, chiều từ 13g30-17g00)

Các bước thực hiện:

  • Truy xuất đến mẫu đề cương LaTeX (theo hướng dẫn file đính kèm).
  • Soạn đề cương theo mẫu, gửi đến (các) GVHD. 
  • Sau khi GVHD xác nhận nội dung đề cương, SV in đề cương hoàn chỉnh và xin chữ ký xác nhận của (các) GVHD.
  • Nộp đề cương bản in tại Văn phòng Khoa - Phòng I53 (2 mặt, bìa mềm, bấm góc)
  • Nộp đề cương bản scan tại Moodle: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ (SV có thể sử dụng điện thoại để scan: ứng dụng Microsoft Lens, phần mềm CamScanner, scan ảnh bằng ứng dụng ghi chú trên Iphone,...)

Lưu ý:

  • Đối với đề tài của Doanh nghiệp: Đề cương và đơn phải có đủ chữ ký GVHD của Khoa và đại diện phía doanh nghiệp; có con dấu xác nhận từ Doanh nghiệp.
  • Tên đề tài nếu thay đổi so với đơn đăng ký phải nộp kèm đơn xin đổi tên đề tài tại mục CQuy\Tốt nghiệp\Mẫu đơn & Quy định. SV xem lại tên đề tài đã đăng ký tại file đính kèm.
  • Giáo vụ chỉ nhận đề cương khi sinh viên nộp đúng mẫu, đúng quy định, có chữ ký của GVHD và tất cả SV thực hiện đề tài.
  • Nhóm sinh viên không nộp đề cương sẽ không đủ điều kiện bảo vệ vào đợt tháng 7/2024.
Nếu có các thắc mắc liên quan, các bạn liên hệ với Bp. Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn bằng email sinh viên để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT