THÔNG BÁO

Lớp thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 22CTT4A T6(6-7.5) và 22CTT4B T6(8.5-10), phòng LT-PMD203 sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 27/10/2023 do GV bận công tác cá nhân.

GIÁO VỤ KHOA CNTT