THÔNG BÁO

Lớp Lý thuyết số 22_6, lịch học T6 1-4, phòng E304 sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 29/3/2024 do Giảng viên bận công tác.

GIÁO VỤ KHOA CNTT