THÔNG BÁO

Lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 22CTT5, lịch học thứ ba (6-9), GVLT: TS Bùi Duy Đăng sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 14/11/2023 do GV bận công tác cá nhân. Tuần sau lớp vẫn học bình thường như lịch.

GIÁO VỤ KHOA CNTT