Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã tạo ra những thách thức mới, nhưng đồng thời cũng mở ra cánh cửa của những cơ hội to lớn trong lĩnh vực NLP và AI.  Để cập nhật những kiến thức cho sinh viên, Khoa CNTT đã phối hợp cùng với công ty TMA Solutions và Công ty Golden Owl tổ chức chương trình Người trong nghề với chủ đề "Thách thức và cơ hội với xử ký ngôn ngữ tự nhiên".

Trong buổi này, anh Đào Văn Tiến Dũng - Quản lý dự án TMA và Nguyễn Hoàng Giang - AI Engineer công ty Golden Owl đã chia sẻ cho các bạn sinh viên các nội dung về sự sáng tạo và ứng dụng thực tế của NLP trong các dự án kỹ thuật cao cấp, tìm hiểu cách vượt qua những thách thức đầy tính phức tạp trong việc xử lý và hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Bên cạnh đó các anh cũng chia sẻ về các cơ hội  nghề nghiệp mới trong lĩnh vực NLP Engineering, cách áp dụng kiến thức NLP vào thực tế tại doanh nghiệp các anh đang cộng tác. Hơn thế nữa các anh còn đưa ra những lời khuyên hết sức thiết thực cho những bạn sinh viên muốn theo đuổi ngành công nghiệp AI này.

#NgườiTrongNghề #NLP #AI #HọcHỏi #TháchThứcVàCơHội