THÔNG BÁO
Về việc sinh hoạt đầu khóa dành cho HV và NCS khóa tuyển 2023

Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh dự bị ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin khóa tuyển sinh năm 2023 (như sau:

  1. Thời gian: từ 8g00 ngày 14/12/2023
  2. Địa điểm: Giảng đường 2 (227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5)
Phổ biến qui chế học tập và nội qui Nhà trường: 8g00
  • Hướng dẫn qui chế học tập.
  • Phát cẩm nang học vụ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
  • Hướng dẫn tham khảo tài liệu thư viện và đăng ký thẻ thư viện
  • Giải đáp thắc mắc của người học.
Phổ biến chương trình đào tạo và sinh hoạt chuyên môn: 10g00
  • Phổ biến chương trình đào tạo
  • Giới thiệu phương thức đào tạo, đăng ký môn học, hướng nghiên cứu của ngành.
  • Giải đáp thắc mắc nội dung chuyên môn.
  • Kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/