THÔNG BÁO
(Thời khóa biểu học phần 4 lớp cao học khóa 32/2022)

Thời gian học: từ ngày 16/10 đến 24/12/2023 (10 tuần). Thi kết thúc học phần: 08/01/2024 đến 21/01/2024 

STTMã MHTên môn họcSố HVGV giảng dạyNgànhLịch họcPhòng họcHình thức thiGhi chú
1MTH093Công nghệ chuỗi khối46PGS.TS. Nguyễn Đình ThúcKhoa học máy tính + Trí tuệ nhân tạoThứ Sáu (18g00)
bắt đầu học từ 03/11/2023
I41Vấn đápMôn chung ĐH-ThS
2MTH096Xử lý ảnh số và video số nâng cao27PGS.TS. Lý Quốc NgọcChủ nhật (8g00)E302ViếtMôn chung ĐH-ThS
3MTH071Các mô hình phân tích dữ liệu17TS. Nguyễn Trần Minh ThưHệ thống thông tinThứ Tư (18g00)
bắt đầu học từ 01/11/2023
I41Vấn đáp + Đồ ánMôn chung ĐH-ThS

Lưu ý: 
Nếu học viên chưa được thêm vào lớp học trên Moodle tại địa chỉ https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ vui lòng liên hệ với Bp. Giáo vụ Sau đại học (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/