fit@hcmus

Typical Projects

 1. Topic: Phát triển các thuật toán khai thác mẫu tuần tự và luật từ cơ sở dữ liệu chuỗi

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Le Hoai Bac

  Funding: National Foundation for Science and Technology (NAFOSTED)

  Duration: 2014 - 2016

 2. Topic: Cải tiến COCOMO dựa trên phân tích xu hướng của năng suất dự án và các nhân tố ảnh hưởng theo thời gian

  Project Manager: Dr. Nguyen Van Vu

  Funding: National Foundation for Science and Technology (NAFOSTED)

  Duration: 2015 - 2017

 3. Topic: Các thuật toán nâng cao trong khai thác mẫu tuần tự và luật

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Le Hoai Bac

  Funding: National Foundation for Science and Technology (NAFOSTED)

  Duration: 2016 - 2018

 4. Topic: Phát triển các phương pháp ẩn luật trong khai thác dữ liệu đảm bảo tính riêng tư

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Le Hoai Bac

  Funding: National Foundation for Science and Technology (NAFOSTED)

  Duration: 2019 - 2022

 5. Topic: Phát sinh và sắp xếp các trường hợp kiểm thử trong kiểm thử tự động giao diện ứng dụng Web

  Project Manager: Dr. Nguyen Van Vu

  Funding: National Foundation for Science and Technology (NAFOSTED)

  Duration: 2019 - 2022

 1. Topic: Ứng dụng tổng hợp tiếng nói Tiếng việt trên điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Vu Hai Quan

  Funding: Ministry of Information and Communications

  Duration: 2014

 1. Topic: Nghiên cứu tấn công RSA và xây dựng công cụ phân tích RSA

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dinh Thuc

  Funding: Department of Science and Technology

  Duration: 2014 - 2015

 2. Topic: Nghiên cứu và phát triển hệ thống giải pháp phần mềm chống thất thoát dữ liệu tác nghiệp trên máy tính cá nhân

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Tran Minh Triet

  Funding: Department of Science and Technology

  Duration: 2015 - 2017

 3. Topic: Xây dựng công cụ tổng hợp tin tức tiếng Việt và ứng dụng

  Project Manager: Dr. Nghiem Quoc Minh

  Funding: Department of Science and Technology

  Duration: 2016 - 2018

 4. Topic: Phát triển hệ thống hỗ trợ tự động tạo biên bản cuộc họp sử dụng công nghệ nhận dạng tiếng nói

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Vu Hai Quan

  Funding: Department of Science and Technology

  Duration: 2017

 5. Topic: Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Tran Minh Triet

  Funding: Department of Science and Technology

  Duration: 2022 - 2023

 6. Topic: Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo

  Project Manager: Dr. Nguyen Van Vu

  Funding: Department of Science and Technology

  Duration: 2022 - 2023

 7. Topic: Xây dựng phần mềm call center

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Vu Hai Quan

  Funding: Technology Transfer and Intellectual Property Center

  Duration: 2016

 8. Topic: Hệ thống tự động phát sinh phụ đề cho các bản tin thời sự tiếng Việt trên kênh Youtube và ứng dụng

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Vu Hai Quan

  Funding: Technology Transfer and Intellectual Property Center

  Duration: 2016

CATEGORY B

 1. Topic: Nghiên cứu thiết kế và hiện thực một số lõi IP chuyên dụng cho mã hóa / giải mã thực hiện trên FPGA

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dinh Thuc

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2012 - 2014

 2. Topic: Xây dựng môi trường tích hợp trên Web hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu, và phát triển dự án trong công nghệ phần mềm

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Tran Dan Thu

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2013

 3. Topic: Các đẳng thức Ahlswede-Zhang dạng cục bộ trong tập có thứ tự riêng phần tổng quát và ứng dụng

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Tran Dan Thu

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2014

 4. Topic: Khai thác dữ liệu ảnh dựa vào tái tạo thực thể ba chiều

  Project Manager: Dr. Ly Quoc Ngoc

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2014

 5. Topic: Chứng thực an toàn với thiết bị di động và thiết bị đeo

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Tran Minh Triet

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2015

 6. Topic: Dịch vụ thông minh hỗ trợ giám sát và thống kê trong hoạt động của người dựa trên thông tin thị giác

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Ly Quoc Ngoc

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2018

 7. Topic: Nghiên cứu xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ hợp tác giữa ĐHQG-HCM với doanh nghiệp và địa phương

  Project Manager: Dr. Nguyen Van Vu

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2022

CATEGORY C

 1. Topic: Ước lượng băng thông hiện hành trong trường hợp router thực thi cơ chế đa hàng đợi

  Project Manager: Dr. Tran Trung Dung

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2013

 2. Topic: Bộ miêu tả đặc trưng ảnh mặt người đa trạng thái cho ứng dụng truy tìm đối tượng thời gian thực

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Le Hoang Thái

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2014

 3. Topic: Gom nhóm những trang thông tin có nội dung trùng lắp

  Project Manager: Dr. Nguyen Sơn Hoang Quoc

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2017

 4. Topic: Định danh và xác định cảm xúc đối tượng dùng đặc trưng khuôn mặt

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Le Hoang Thái

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2020

 5. Topic: Quy trình chứng thực dựa trên ECC và tăng cường khả năng chống giả mạo dựa trên gương mặt cho các hệ thống dịch vụ thông minh

  Project Manager: Dr. Truong Toan Thinh

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2021

 6. Topic: Một số phương pháp chọn lọc đặc trưng cho nghiên cứu bệnh tiêu chảy do nhiễm Rotavirus

  Project Manager: Dr. Le Thi Nhan

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2022

 1. Topic: Mật mã phi tập trung và ứng dụng: Tích hợp Blockchain và IoT

  Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dinh Thuc

  Funding: Vietnam National University - Ho Chi Minh City

  Duration: 2019

 1. Topic: Biểu diễn ảnh đối tượng với đặc trưng thị giác cấp thấp

  Project Manager: MSc. Truong Phuoc Hung

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2014 - 2016

 2. Topic: kLAserCutter - Máy cắt laser nghệ thuật IoT

  Project Manager: MSc. Cao Xuan Nam

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2016 - 2017

 3. Topic: Nhận dạng hoạt động người dựa trên việc kết hợp đặc trưng đa nguồn

  Project Manager: MSc. Vo Hoai Viet

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2017 - 2019

 4. Topic: Chọn đặc trưng bán giám sát cho bài toán học motif phân biệt

  Project Manager: Dr. Le Thi Nhan

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2017 - 2020

 5. Topic: Xây dựng quy trình chứng thực người dùng cho các hệ thống dịch vụ từ xa sử dụng đa thức Chebyshev

  Project Manager: MSc. Truong Toan Thinh

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2018 - 2020

 6. Topic: Nhận thức và phản ứng của con người khi thay đổi tốc độ di chuyển trong môi trường thực tại ảo

  Project Manager: MSc. Luong Vi Minh

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2018 - 2019

 7. Topic: Một hướng tiếp cận để cải tiến hệ thống tư vấn cho nhóm người dùng dựa vào phân rã ma trận

  Project Manager: Dr. Le Nguyen Hoai Nam

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2019 - 2020

 8. Topic: Hoàn thành ảnh bằng học sâu

  Project Manager: Dr. Nguyen Ngoc Thao

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2019

 9. Topic: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tiếng việt tự động bằng mạng LSTM hai chiều

  Project Manager: MSc. Le Ngoc Thanh

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2019 - 2020

 10. Topic: Xây dựng một giải pháp ứng dụng phần mềm phục vụ công tác đăng ký phòng và thanh tra giảng dạy tại Trường ĐH KHTN

  Project Manager: BCs. Vo Nam Thuc Đoan

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2020 - 2021

 11. Topic: Nhận dạng hoạt động người trong môi trường không ràng buộc dựa vào mạng học sâu

  Project Manager: Dr. Vo Hoai Viet

  Funding: University of Science - VNUHCM

  Duration: 2020 - 2023

 1. Contract: CLB Robot LEGO Mindstorms 2017

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Vu Hai Quan

  Collaboration: US Consulate General HCMC

  Duration: 2017 - 2018

 2. Contract: KhanViet Learning Portal Stage 3 Final stage of Khan Viet: open to self-sustainable developments

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Vu Hai Quan

  Collaboration: US Consulate General HCMC

  Duration: 2017

 3. Contract: Xây dựng hệ thống dạy và học tương tác với sự hỗ trợ của Intel Realsense 3D Camera

  Manager: MSc. Nguyen Tri Tuan

  Collaboration: Mitani Sangyo (Japan)

  Duration: 2017

 4. Contract: Khan Viet Stage 4 Project

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Vu Hai Quan

  Collaboration: US Consulate General HCMC

  Duration: 2018

 5. Contract: Tập huấn chuyên đề thực nghiệm "Thực hành sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính - CAT (Computer Assisted Translation)"

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Dinh Dien

  Collaboration: University of Social Sciences and Humanities - VNUHCM

  Duration: 2018

 6. Contract: Lớp "Thực hành sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính" - CAT

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Dinh Dien

  Collaboration: University of Social Sciences and Humanities - VNUHCM

  Duration: 2018

 7. Contract: Dự án nghiên cứu phần mềm "Abnormal Behavior by using Skeleton"

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Ly Quoc Ngoc

  Collaboration: SNA Vietnam

  Duration: 09/2019 - 02/2020

 8. Contract: Thu thập dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình máy học phân tích hành vi của tài xế lái xe bus

  Manager: MSc. Nguyen Hai Dang

  Collaboration: Phenikaa MaaS

  Duration: 06/2021 - 08/2021

 9. Contract: Nghiên cứu các bài toán liên quan đến lĩnh vực xử lý ảnh, máy học, thị giác máy tính

  Manager: MSc. Bui Tan Loc

  Collaboration: KMS Technology Vietnam

  Duration: 07/2021 - 12/2021

 10. Contract: Module AI phát hiện và phân loại biển báo giao thông

  Manager: Assoc Prof. Trần Minh Triết

  Collaboration: MAPDAS

  Duration: 09/2021 - 03/2022

 11. Contract : Tư vấn và nghiên cứu các bài toán liên quan đến lĩnh vực xử lý ảnh, máy học, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trình biên dịch, phân tích dữ liệu lớn, khai phá thông tin (Giai đoạn 2)

  Manager: MSc. Bui Tan Loc

  Collaboration: KMS Technology Vietnam

  Duration: 01/2022 - 06/2022

 12. Contract : Ứng dụng thực tại tăng cường GrandAR Piano

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Tran Minh Triet, Dr. Le Khanh Duy

  Collaboration: University of Economics Ho Chi Minh City

  Duration: 05/2022 - 08/2022

 13. Contract : Module AI phát hiện và đọc biển số nhà và biển hiệu

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Tran Minh Triet

  Collaboration: MAPDAS

  Duration: 07/2022 - 09/2022

 14. Contract : Kids Piano

  Manager: Dr. Le Khanh Duy

  Collaboration: Gumi Vietnam, University of Economics Ho Chi Minh City

  Duration: 10/2022 - 11/2022

 15. Contract : Nhận dạng hoạt động người trong môi trường không ràng buộc dựa vào mạng học sâu

  Manager: Assoc. Prof. Dr. Tran Minh Triet, Dr. Le Khanh Duy

  Collaboration: University of Economics Ho Chi Minh City

  Duration: 2020 - 2023

 16. Contract : Giải pháp phần mềm hỗ trợ tìm kiếm các đoạn video quảng cáo có nội dung phù hợp với truy vấn (Giai đoạn 1)

  Manager: MSc. Do Trong Le

  Collaboration: PFS STUDIO

  Duration: 03/2023 - 05/2023

 17. Contract : Thu thập dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình máy học nhận diện khuôn mặt, độ tuổi và giới tính

  Manager: MSc. Nguyen Hai Đang

  Collaboration: Phenikaa Maas

  Duration: 07/2023 - 09/2023

 18. Contract : An integrated approach to explainable machine learning

  Manager: Prof. Le Hoai Bac

  Collaboration: Office of Naval Research Global (ONRG)

  Duration: 2023 -2025