Thông báo hệ hoàn chỉnh

TKB Lý thuyết và thực hành lớp 21HCB-HK2

13-05-2022 15:39

Thông báo

Sinh viên lớp 21HCB xem TKB LT+TH trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-21HCB-HK2-2021_2022_HK2.pdf Document 152,4 KB
2 TKB-thuc-hanh-21HCB-HK2.pdf Document 189,75 KB

Các tin liên quan