Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v học trực tiếp từ ngày 21/3/2022

16-03-2022 15:36

Chào các bạn, theo như thông báo ngày 11/2/2022, SV hệ HCĐH sẽ học trực tiếp tại Trường từ ngày 21/3/2022, các bạn vui lòng xem một số qui định đã thông báo trong mục thông tin chung tại link sau:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=14288


Giáo vụ Khoa CNTT


Các tin liên quan