Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu Lý thuyết và thực hành lớp 21HCB-HK1

04-01-2022 11:17

SV lớp 21HCB xem thời Khóa biểu Lý thuyết và thực hành trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 QÐ-HINH-THUC-TH-2-HCDH-new.pdf Document 85,89 KB
2 TKB-2021_2022_HK1_Lien-thong_21HCBNew.xlsx Document 13,75 KB
3 TKB-thuc-hanh-21HCB-HK1.pdf Document 275,29 KB

Các tin liên quan