Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin

10-11-2021 21:52

Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 ngành Công nghệ thông tin như sau:

1. Điều kiện chung khi tham gia tuyển sinh

Thí sinh tham gia tuyển sinh phải thỏa các điều kiện như sau:

  • Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin của tất cả các Trường trong phạm vi cả nước.
  • Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
  • Riêng đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin không do Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM cấp thì phải đạt điều kiện sơ tuyển như sau: chương trình đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin thí sinh đã học phải tương thích về cấu trúc và nội dung tối thiểu là 90% tổng số tín chỉ so với chương trình đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM (tín chỉ tích lũy đạt tối thiểu 110 tín chỉ).

Chi tiết vui lòng xem tại link sau:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/196-phong-dao-tao/thong-bao-lien-thong-dai-hoc/tuyen-sinh_lt/3982-thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-nganh-cong-nghe-thong-tin?Itemid=437


Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan