Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v nghỉ lễ tháng 4

08-04-2022 16:15

Thông báo

SV xem thông báo v/v nghỉ lễ tháng 4 năm 2022 trong file đính kèm.


Giáo vụ K.CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-nghi-le-gio-to-HV-2022.pdf Document 453,7 KB

Các tin liên quan