LIÊN HỆ

Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Phòng I.54, toà nhà I, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM
  • Điện thoại: (028)  62884499 (EXT: 4000)
  • Email: info@fit.hcmus.edu.vn