THÔNG TIN
Liên hệ

Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng I.54, toàn nhà I, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08) 8354266 - (08) 8324467 (Ext: 500)

Email: info @ fit.hcmus.edu.vn

Sơ đồ vị trí:


View Larger Map