Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu LT+TH lớp 20HCB-HK4

23-10-2021 10:04

Sinh viên lớp 20HCB xem thời khóa biểu lý thuyết và thực hành HK4 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-lop-20HCB-HK4.pdf Document 266,88 KB
2 TKB-thuc-hanh-20HCB-HK4.pdf Document 284,06 KB

Các tin liên quan