Thông báo hệ hoàn chỉnh

TKB lop 20HCB-HK4 cập nhật

26-10-2021 12:51

SV lớp 20HCB xem TKB cập nhật trong file đính kèm.


GV KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-lop-20HCB-HK4-cap-nhat.pdf Document 266,94 KB
2 TKB-thuc-hanh-20HCB-HK4-cap-nhat.pdf Document 284,14 KB

Các tin liên quan